خوشحال نشسته بودم پای تلویزیون و داشتم حرف های محفل زنانه دیشب را برای همسرم نقل قول میکرد. که چقدر حرف پشت سر فلان بازیکن درآمده... چقدر کشته مرده پیدا کرده جوک هایش را هم ساخته اند همه این ها را میم گفته بود. من فقط شنیده بودم و حالا داشتم با تعجب برای همسرم تعریف میکردم و آخر جمله ام هم این بود: به نظر من که اصلا خوشگل نیست
اما همسرم بر خلاف انتظارم با شوخی و خنده بحث را ادامه نداد فقط ناراحت گفت: شما خانوما حرف دیگه ای نداشتید شب ماه رمضون بزنید؟
او مثل من نگاه نمی کرد. گزاره ها را آن طور که من می دیدم نمیدید. من فقط داشتم درباره قیافه مردی اظهارنظر می کردم آن هم منفی ولی او رفته بود توی موضع دفاعی انگار پادشاهی است که کسی دارد مملکتش را تهدید می کند .
بعضی چیزها هستند که انگار زیاد شنیدنش آدم را بی خیال تر می کند. خیالت را جمع می کند که حسابی بلدش شدی و بعد توی عمل کم می آوری
یکی از این چیزهای مهم به نظر من اصل «مقایسه نکردن همسر» است. از وقتی مجردیم اینقدر از این طرف و آن طرف و کتاب و مشاوره و سخنرانی می شنویم که خانم ها! همسرتان را با هیچ مرد دیگری مقایسه نکنید!! که خیالمان جمع می شود اینکه خیلی مهمه! محاله یادم بره!
خب، ما هیچ وقت نمی آییم مستقیم توی چشم های همسرمان نگاه کنیم و بگوییم «از فلانی یاد بگیر!» -مثالی که مشاوران خانواده برای این موضوع می آورند اما واقعا مقایسه اش نمی کنیم؟ حرف هایی که دوستانمان درباره شوهرانشان گفته اند را برایش تعریف نمی کنیم: مریم میگه نصف کارهای خونه ت---- رو شوهرش کرده شوهر زهرا قرمه سبزی می پزه چه جور ویژگی هایی که از مرد دیگری به چشممان آمده را بی خیال بلند بلند نمی گوییم: این دوستت چقدر درآمدش خوبه چقدر امشب آقای فلانی تو مهمونی کمک کرد به خانمش...
نکته جالب کار هم اینجاست که موقع گفتن ذره ای به فکرت خطور نمی کند که این جمله همان مقایسه ای است که یک عمر همه خودشان را کشتند که یادبگیری انجام ندهی. این مقایسه انقدر به نظرت عادی و واضح می آید یا آنقدر کفرت درآمده یا حسودی ات گل کرده که حواست به اندوخته های ذهن نیست. بعد چه می ماند؟ یک همسر شکسته.
مقایسه مرد را می شکند

وقتی به خودم آمدم که بعد یک صحبت گلایه آمیز من، همسرم آزرده گفت من تابه حال تو را با هیچ زنی مقایسه نکردم و فهمیدم حسابی رنجاندمش
ولی موقع گفتن آن جمله ها، که شوهر فلانی همه کارای اداریش رو براش انجام میده یا میم می گوید مدام شوهرش اصرار می کند برای خودش چیزی بخرد و او قبول نمی کند و ... ذره ای به فکرم خطور نمی کرد این هم جزو همان مقایسه ها باشد.
من رنجیده بودم یک رنجیدن پنهانی و به خیال خودم زرنگی میکردم که داشتم آن را در قالب مثال به همسرم می فهماندم. در حالی که او بسیار بسیار خوشحال تر بود اگر تنها می گفتم دوست دارم بیشتر حمایتم کنی... دوست دارم دنبالم بیایی... دوست دارم...
زمانی که همسرم مطمئن پرسید تو کسی را سراغ داری که با اوضاع درسی من بتواند درست و حسابی به کارش هم برسد؟! من صادقانه و ابلهانه گفتم بله فلانی. در حالی که باید می گفتم تو قهرمان منی خسته نباشی ولی باز هم تلاشت را بکن مطمئنم می توانی
حتی اگر واقعیت اینطور است اگر شوهر میم حسابی دست و دلباز است آن قدر که تو را متعجب می کند اگر شوهر سین همیشه و همه جا حمایتش می کند دنبالش می آید کارهایش را انجام می دهد اگر آقای فلانی در برنامه ریزی زمان برای جمع کردن درس و کار از همسر تو موفق تر است اگر اگر اگر...
تو نباید ببینی
همسرت این را می خواهد. دوست دارد که قهرمان تو باشد. تنها قهرمان زندگی تو. و وقتی مطمئن شد که باورش کردی همه کار می کند تا همان مرد آرزوهای تو باشد. اما مشکل اینجاست: تو چقدر باورش کردی؟