چه لزومی دارد کودکان در تاریکی بخوابند؟

به دو دلیل توصیه میشود کودکان در تاریکی بخوابند:

1. اسراف: روشن گذاشتن چراغ روشنایی تا صبح اسراف است و خوب است فرزندان ما از همان سنین کودکی با ارزش‌های دینی آشنا شوند.

2. عادت به تاریکی: مطلوب این است که ترس کودک از تاریکی از بین برود. اگر شما در خانه‌ی خود، چراغ را روشن بگذارید، ترس او به طور موقت از بین می‌رود؛ ولی در موقعیت‌های دیگر، مانند کوچه و خیابان، کوه و دشت، منزل دوستان و نزدیکان و... خواهد ترسید.نسیم مهر؛ حسین دهنوی