از چه سنی باید جلو دروغگویی کودکان را گرفت؟

دروغگویی تا حدود شش سالگی طبیعی است و جای نگرانی نیست و به قول دوبس (Dubes) یکی از اندیشه‌وران غربی، جنبه‌ی روان شناختی دارد. علت دروغگویی کودکان تا این سن (حدود شش سالگی) تخیل قوی است. او نمی‌تواند بین بیداری و رؤیا و حقیقت و مجاز فرق بگذارد. کودک در این سن، جاندار پندار است و به اشیا جان می‌دهد. وقتی با عروسکش بازی می‌کند، به گونه‌ای با او حرف می‌زند که گویا زنده است. دروغگویی کودکان از این سن به بعد، جنبه‌ی اخلاقی می‌یابد که باید با راهکارهای درست، جلو آن را گرفت.

نسیم مهر؛ حسین دهنوی