فرزند 9 ساله‌ام شب‌ها دندان‌هایش را به هم می‌فشارد. منشأ آن چیست و چگونه می‌توان آن را از بین برد؟

منشأ اصلی دندان قروچه (Bruxism)، فشار روانی است که بیشتر به سبب اختلاف پدر و مادر، فرزند دوم و آزار اطرافیان پدید می‌آید.

با توجه به تأثیر دندان قروچه بر دندانها و فک، بکوشید با استفاده از راهکارهای ذیل، آن را از بین ببرید:

1. کسب آرامش قبل از خواب: به کودک خود بیاموزید ماهیچه‌های صورت خود را شل و رها کند. تنفس با دهان باز برای 3 دقیقه به او آرامش می‌دهد.

2. رفتن به دستشویی قبل از خواب: فشار ادرار در خواب، ممکن است سبب دندان قروچه شود؛ زیرا از ترس ریخته شدن ادرار، کابوس می‌بیند و فشار روحی ناشی از کابوس، این مشکل را پدید می‌آورد.

3. معاینه‌ی پزشکی: انگل هم می‌تواند عاملی برای دندان قروچه باشد که در این صورت، مراجعه به پزشک مطلوب است.نسیم مهر؛ حسین دهنوی