[size=x-large]                   آیادوست دارید فرد موفقی شوید؟
 
دوازده ستون موفقیت ((جیم ران ؛کریس وایدز ))
 
1-      رشد فردی ؛اولین ستون موفقیت محسوب می شود
 
2-      اوضاع وقتی عوض می شود که خودت عوض شوی
 
3-      یک عده از آدم ها فقط فکر شان را پرورش می دهندو جسم وروح شان را فراموش می کنند و عده ای دیگر ؛فقط دنبال معنویات می روند که از زندگی زمینی خودشان غافل می شوند راه درست ،تعادل در زندگی است.
 
4-      اگر بخواهی فرد موفقی شویم ،به مردم ورابطه نیاز داریم
 
5-      باید علف های هرز را بکنیم وچند گل قشنگ جایش بکاریم
 
6-      صدتا از چیز هایی که پیش از مرگ می خواهی به آنها برسی را بنویس ؛نیرویی در نوشتن هدف وجود دارد که موجب تحقق آن می شود .
 
7-      در هر روز فرصت های فراوانی وجود دارد اما فقط یکی از آنها بهترین فرصت است.
 
8-      با کسانی هم نشین شو که اهداف و آرزهای والای دارند و برای رسیدن به آن سخت تلاش می کنند
 
9-      هر رابطه می تواند تاثیری مثبت ،خنثی یا منفی روی آدم بگذارد.
 
10-  تو می توانی هر کسی را که می شناسی، در یکی از این سه دسته قرار دهی :دسته ای که باید رابطه ات را با آنهاقطع کنی ، دسته ای که باید رابطه ات را با آنها محدود کنی و دسته ای که باید رابطه ات رابا آنها افزایش دهی .
 
11-  آدم های موفق در جستجوی برقرار کردن رابطه با آدم های موفق دیگری هستند
 
12-  برای جذب آدم های جذاب  باید جذاب باشی ، برای جذب آدم های قدرتمند باید قدرتمند باشی و برای جذب آدم های متعهد باید متعهد باشی .
 
13-  آدم های موفق با آدم های  برنده ،خوش بین و مثبت اندیش هم نشین هستند .
 
14-  تحصیلات رسمی ،در یافتن روزی به تو کمک می کند و تحصیلات شخصی در یافتن خوشبختی .
 
15-  یکی از رموز تاثیر گذاری بر دیگران، این است که آنان تو را فردی با استعداد  و شریف بشناسند
 
16-  رابطه فقط این نیست که چه بگویی ، بلکه باید بدانی چطور و چه وقت آن را به زبان آوری که طرف گوش دهد
 
17-  رهبری کردن یعنی کمک به اصلاح افکار ، باورها و اعمال دیگران
 
18-  طوری زندگی کن تا از لحاظ معنوی ، فکری ، جسمی ،مالی و روابط برای دیگران مفید باشی ؛طوری زندگی کن تا الگوی یک زندگی استثنائی به شمار رود .
 
19-  به یادگار گذاشتن میراث ، مانند کاشتن دانه درخت است.[/size]