[size=x-large]                                   خوشبختی چیست؟
 
بیایید ببینیم خوشبختی چیست ؟
 
خوشبختی در نظر هر فرد ممکن است متفاوت باشد اما تعریفی که مورد توافق اکثریت میباشد این است که  خوشبختی یعنی احساس | رضایت داشتن از زندگی/ شما چقدر در زندگیتان احساس رضایت میکنید؟
از آنچه که دارید راضی و خوشنود هستید یا احساس میکنید باید تغییراتی در این خصوص در وضع زندگی خود ایجاد نمایید.
روانشناسان شخصیت انسان را بدین گونه تعریف میکنند که هر انسان علاوه برمن واقعی خود یعنی شخصیتی که در زندگی واقعی خود دارد یک شخصیت خیالی هم در ذهن دارد که من آرمانی او نامیده میشود به زبان ساده من آرمانی هرکس شخصیتی است که او دوست دارد به آن شکل در بیاید و در آنم وقعیت قرار بگیرد.
مثلا ممکن است شخص در واقع یک زندگی پر از تنش داشته باشد اما در تخیل زندگی آرامی دارد .
حال هرچقدر فاصله این دو شخصیت از هم کمتر باشد احساس رضایت در فرد بیشتر بوده و او خود راخوشبخت تر میداند و هر چقدر این فاصله بیشتر شود احساس نارضایتی و بدبختی در فرد بیشتر خواهد بود.
بنابراین برای رسیدن به احساس خوشبختی و رضایت از خود باید این فاصله را از هرچه میتوانیم کوتاه کنیم.
میدانیم که من آرمانی ما همان شخصیت خودمان است که به خواسته هایش رسیده است مثلا دانش اموزی که آرزو دارد یک پزشک شود در واقع به حس رضایت خواهد رسید و خود را خوشبخت خواهد دید.
شما با من آرمانی خود چقدر فاصله دارید و چقدر احساس خوشبختی میکنید ؟؟؟
برای اینکه ببینید چقدر با من آرمانی خود فاصله دارید کافی است این سوالات را از خود بپرسید
تاکنون به چند درصد اهداف خود در زندگی رسیده اید؟
به چند درصد اهدافی که در ذهن میپرورانید جامه عمل میپوشانید؟
چند درصد کارها را نیمه تمام میگذارید ؟
چند درصد در اجرای برنامه های خود به مشکل برمیخورید ؟
در چند درصد مواقع در بین راه انگیزه خود را از دست میدهید؟
در هنگام  شروع چند درصد ازکارهای جدید دچار استرس میشوید ؟
چقدر کارهای معلق مانده و نیمه تمام در ذهن خود دارید که باید تمام کنید؟
چند بار در جریان کاری گیر کرده اید و هرچه تلاش میکنید به سرانجام نمیرسد و البته علت راهم نمیدانید ؟
در واقع این سوالات نشان میدهد که شما با من آرمانی خود چقدر فاصله دارید و خوب است بدانید  فاصله من واقعی هرکس را با من آرمانی او را معکوس اراده مینامیم
یعنی هرچه اراده شما قویتر باشد فاصله بین من واقعی و ومن آرمانی شما کوتاهتر است و برعکس.[/size]