روش های منطقی و مفید تربیت کودک
 
سخنی با والدین:
در دنیای امروز، تماس کودک با مسائل زندگی، خیلی زیاد و عینی شده است. از اخبار تلویزیون گرفته تا حوادث روزنامهها، فیلمها، حتی مسائل خیلی خصوصی زندگی خانوادگی...
 
والدین مدام در تلاش هستند تا بهترین محیط و امکانات را برای کودکانشان فراهم سازند، اما آن چنان در این بهترسازیها درگیر هستیم که فراموش کردهایم، کودکی کودکانمان را و خواستهای آنان را. در حالیکه این میتواند پایه ی بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری آنها را در آینده رقم بزند. بنابراین  20 پیشنهاد ارائه شده ی ذیل می تواند یاری گرتان باشد:
1- تماس او را با دنیای اطرافش زیاد کنید. او باید ببیند، بشنود، لمس کندو مزههای تازه را بچشد. به او فرصت بیشتری بدهید.
2- با فرزندانتان غذا بخورید. سعی کنید با هم غذا خوردن به عنوان یک اصل در آید، موقع غذا خوردن تلویزیون را خاموش کنید و با هم حرف بزنید.
3- وقت خواب را مشخص کنید.
زمان خواب را به صورت معین در آورید، قبل از خواب با فرزندتان روز را مرور کنید.
4- بجای رقابت، رفاقت را توسعه دهید. هرگز کودکتان را با کودکان دیگر مقایسه نکنید و بگذارید کودک ارزشهای خود را کشف کند. روی یک کاغذ دو ستون مجزا بکشید و هر روز از کودکتان بخواهید، کار خوب و بد خود را بگوید و شما در ستونها علامت بگذارید.
5- آموزش بخشندگی
به کودکتان یاد دهید که با کودکان دیگر همراهی کند، وسایل خود را به دیگران قرض بدهد. برای جلب اعتماد کودک، اسم او را روی کاغذ بنویسید و روی اسباببازیش بچسبانید.
6- دیدن تلویزیون را کنترل کنید.
با کودکان تلویزیون نگاه کنید و در مورد کارتونها و فیلمها با او گفتگو کنید.
جدولی از برنامههای مناسب تلویزیون تهیه کنید و براساس آن برنامهها را نگاه کنید.
7- توجه به بازی کودکان جاسوسی نیست.
زمان بازی کودکان را زیر نظر داشته باشید. شما باید بهطور فعالانه در بازی آنها، نحوه ی اجرایشان و روابط کودکتان با سایر کودکان شرکت داشته باشید.
8- رادیو ماشین را خاموش کنید.
در حین رانندگی با او صحبت کنید.در مورد آگهیهای تبلیغاتی، علائم رانندگی، قصههایی که شنیدهاید، ماشینها، مغازهها و بالاخره فرصت مناسبی است که او از خودش بگوید.
9- اخلاق را در وجودش نهادینه کنید.
بین قواعد اخلاقی و تحمل به آن، فرسنگها فاصله است. برای ریشه گرفتن اصول و قواعد اخلاقی باید عملاً آنها را نشان دهید.
10- با برچسبهای بزرگسالان، رفتار کودکان را نامگذاری نکنید. کودکان پیش از دبستان درگیر افکار جادویی خود هستند و گاه بین واقعیت و خیال مرزی نمیشناسند. بنابراین آنها را متهم به دروغگویی و... نکنید.
11- صداقت را پاس بدارید و صادق بمانید. کودکان خلق و خوی رفتار شما را تقلید میکنند. بنابراین باید در رفتارمان تجدید نظر کنیم ، زیرا آنها ناظرند و درک نمیکنند که کدام حرف شما راست و یا دروغ است و کدام مصلحتآمیز.
12- تجارب شما، برای او لذتبخش است.
از خودتان، مشکلات، خوشیها و... ، لزومی ندارد که شما اشتباه نکرده باشید و یا کار بدی انجام نداده باشید.
13- حساب کودکان را از بزرگترها باید جدا کرد. خطاهای کودکان را با میزان بزرگترها محک نزنید و نسنجید، در جلوی جمع او را سرزنش نکنید. در خلوت و آرامش بهتر میتوانید بهاو بیاموزید.
14- به او فرصت دهید تا مسائل را از ابعاد دیگر نیز ببیند.
به کودک بیاموزید تا خود را به جای دیگران بگذارد و احساس آنها را تجربه کند.
15- به کودک کمک کنید تا ارزش پول را بداند.
گاهی به کودکتان پولی بدهید تا چیزی بخرد و متوجه داد و ستد و قوانین آن بشود. قبضهای برق، آب، تلفن و... را در حضور او بدهید تا متوجه ی خرج و درآمد شما باشد.
16- برای کودکانتان فعالیتهائی پیشبینی کنید.
فعالیتها را براساس علاقمندیها و توانائی او ایجاد کنید. هر چقدر فعالیتها محدودتر باشد شانس ادامه دادن و رسیدن به هدف میسرتر است.
17- کتاب خواندن را فراموش نکنید.
کتاب خوانی شما، به کودکتان یاد میدهد تا او نیز به دنبال مسائل خود در کتابها جستجو کند. لذت خواندن برای او و با او را تجربه کنید.
18- لحظه ها را اندازه بگیرید.
برای آموزش ارزشها، همیشه دیر است.
لحظه را مغتنم بشمارید و امروز را به فردا موکول نکنید.
19- خرید اسباببازی را فراموش نکنید.
برای کودکان با توجه به سنشان اسباببازی بخرید. اسباببازیگران قیمت دلیلی بر مناسب بودن آن نیست، ترس از خراب شدن، لذت بازی را کاهش میدهد.
20- خوب شنیدن را در خود تقویت کنید.
تنها حرف زدن نیست که راهها را برای شما و فرزندتان باز میکند، خوب گوش کردن را در خودتان تقویت کنی                                                                                        منبع : سایت فکر نو