مريخ و ونوس پشت ميز مذاکره!

همسران چگونه بايد با هم صحبت کنند؟

مهارت هاي ضروري براي زندگي زناشويي، آموختني هستند. وقتي فهميديد زندگي زناشويي چگونه است و نيازمند دريافت چه مهارت هايي است، مي توانيد مهارت هاي ايجاد رابطه مثبت و دلنشين را در خود ايجاد کنيد.

تغييرات معمولاً زمان بر است اما مي تواند با شما شروع شود. اولين مرحله ايجاد يک زندگي زناشويي رضايت بخش اين است که خود را به تغيير کردن متعهد سازيد. ابتدا بايد بفهميد در زندگي مشترک خود چه نقشي داشته ايد و چه کار مي توانيد انجام بدهيد تا زندگي زناشويي متفاوتي داشته باشيد. در جريان رشد و تعالي، صبور باشيد و فراز و نشيب هاي تغيير را بپذيريد.

در ادامه مهارت هايي به شما آموزش داده مي شود تا روش صحيح گفتگو را آموخته و از زندگي موفق تري برخوردار شويد:

- ازدواج چيزي فراتر از زندگي مشارکتي است، کسب يک سري مهارت هاي اساسي به خصوص مهارت هاي ارتباط کلامي و غيرکلامي است که به شما کمک مي کند که افکار و احساسات خود را به بهترين شکل به همسرتان منتقل کنيد و از طرف ديگر قادر به درک کامل احساسات و خواسته هاي همسرتان شويد.
بيان افکارتان به ديگران اجازه مي دهد که بدانند شما کجاي اين فرآيند هستيد و فرض و گمان هاي غلط ديگران را درباره شما باطل مي کند.

- کلمات قسمتي از پيام هستند نه کل پيام. ما با ژست ها، لبخند، چشم، بالا انداختن ابرو و... هم نظر خود را ابراز مي کنيم. بخصوص که در بسياري از مواقع، رفتار غيرکلامي با کلمات همخواني ندارد و تاثير کلمات را کم مي کنيد. حتي گاهي اوقات رفتار غيرکلامي، مسبب سوء تفاهم ها است.

گاهي اوقات رفتار غيرکلامي شما با کلمات تان تناقض دارد. گاهي اوقات پيام غيرکلامي شما، پيام اصلي و دقيق است يعني با رفتار غيرکلامي خود، فکر و احساس واقعي خود را منتقل مي کنيد و با کلمات، احساسي را که همسرتان دوست دارد بشنود را عنوان مي کنيد. در اين موارد، رفتار غيرکلامي، احساس حقيقي را نشان مي دهد.

ارتباط اثربخش

اگر مي خواهيد اثربخشي ارتباط تان را بيشتر کنيد و منظور همسرتان را بهتر بفهميد بايد مهارت هاي لازم را کسب کنيد. همچنين بايد مايل باشيد ارتباط بهتري با همسرتان برقرار کنيد و معتقد باشيد که مي توانيد ارتباطتان را بهتر کنيد.

اما ارتباط اثر بخش، به اين مهارت ها نياز دارد:
- از طرف خودتان حرف بزنيد.

حرف زدن از طرف خود، نخستين مهارت و اساس ساير مهارت هاي صحبت کردن است. وقتي شما از طرف خود حرف مي زنيد، ضمير شخصي «من» را با همه اجزاي چرخه آگاهي تان مي آميزيد تا پيامي را ارسال کنيد.

حرف زدن از طرف خود نشان مي دهد که شما مسئوليت آنچه را مي گوييد مي پذيريد، نشان مي دهد که صاحب نظر هستيد، در نتيجه ديگران پيام هاي شما را به روشني و آسان تر مي شنوند و بيشتر مستعد قبول حرف هايتان مي شوند و کمتر مخالف افکار، احساسات و خواسته هاي شما خواهند شد.
- اطلاعات حسي را توصيف کنيد.

براي توصيف اطلاعات حسي، هر آنچه که مي بينيد، مي شنويد و به طور کلي اطلاعات شما از دنياي بيرون توصيف مي شود. مانند « چقدر اين لباس برازنده توست» و يا « از شنيدن اين حرف بسيار خوشحال شدم»

حرف زدن از طرف خود، نخستين مهارت و اساس ساير مهارت هاي صحبت کردن است.

- بيان افکار

بيان افکار عبارت است از عمل گفتن افکار، اعتقادات، تعابير و تفاسير و يا انتظارات شما. بيان روشن و واقعي افکار مهم است، زيرا فکر کردن يک فرآيند مداوم است. بيان افکارتان به همسرتان اجازه مي دهد که بدانند شما کجاي اين فرآيند هستيد و فرض و گمان هاي غلط ديگران را درباره شما باطل مي کند.
- در ميان گذاشتن احساسات

در ميان گذاشتن احساسات، به معناي بيان و ابراز مستقيم عواطف و هيجانات شماست. اين نوع عبارات به ارتباط شما چاشني اضافه مي کند.

احساسات به طور متفاوت از طريق رفتار و به طورغيرکلامي بيان مي شود: مانند خنديدن، گريستن، درها را به هم کوبيدن و... گر چه ابراز غيرکلامي احساسات مي تواند تاثير زيادي داشته باشد اما ممکن است چندان شفاف نباشد. لذا بيان واضح احساس هايي که با رفتار همراه است، دلايل شما را روشن مي کند.

- طرح خواسته ها

بيان خواسته ها و تمايلات، به همسرتان اجازه مي دهد که بدانند شما تمايل داريد چه چيزي باشيد، چه کار کنيد و چه چيزي داشته باشيد. وقتي جمله هايي را به کار مي بريد که حاکي از قصد و نيت شما هستند، از کلماتي مثل «من مي خواهم...»، «من نمي خواهم... »، «من دوست دارم...»، «من قصد دارم...» و ...استفاده کنيد.

بيان شفاهي خواسته هايتان براي همسرتان، نيروي قدرتمندي است که علايق شخصي را افزايش مي دهد. با بيان خواسته ها، شما از همسرتان مي خواهيد که خواسته شما را جامعه عمل بپوشاند. رک بودن در مورد آنچه مي خواهيد يا آنچه بدان تمايلي نداريد، رسيدن به آن را تضمين نمي کند، اما خواسته شما را قابل طرح مي سازد و وقتي خواسته هاي ناگفته شما آشکار شوند، احتمال تعجب همسرتان به حداقل مي رسد.