یک روانپزشک با اشاره به اینکه مشاجره والدین از همان دوران بارداری بر روند رشد و سلامت جنین تاثیر سویی می‌گذارد، گفت: مشاجره والدین با یکدیگر در دوران دبستان و نوجوانی فرزندشان به فرار آنان از خانه و روی آوردن به دوستان، بستگان و حتی گروه‌های ناهنجار جامعه منجر می‌شود و از سوی دیگر عدم نظارت والدین بروی سلامت روانی و حتی جسمی فرزندشان اثرات نامطلوبی می گذارد.


 دکتر رضا رستمی  با بیان اینکه داشتن رابطه سالم والدین با یکدیگر یک اصل اساسی و مهم برای تربیت فرزندان به شمار می رود، اظهار داشت: هر فرزندی به امنیت روانی در خانواده و اجتماع نیاز دارد و والدین موظف هستند که این نیاز مهم را برای آنان برآورده کنند که متاسفانه برخی از خانواده‌ها با بی توجهی و مشاجرات خود موجب تبدیل شدن خانه به یک محیط ناامن برای فرزندانشان می‌شوند.


 وی با اشاره به اینکه آسیب های ناشی از مشاجرات والدین در سنین مختلف بر کودکان تاثیرات سویی می گذارد، تصریح کرد: دعواهای والدین از همان دوران بارداری تاثیرات نامطلوبی بر روند رشد، سلامت جنین و مرحله بارداری سالم یا ناسالم مادران می‌گذارد و حتی کودک به دنیا نیامده متوجه بهم ریختگی محیط خانواده خواهد شد.


این روانپزشک سال های اول زندگی کودک را مهمترین دوران برای یادگیری بسیاری از مهارتها دانست و افزود: محیط آرام درون خانه منجر به رشد مطلوب تر کودک می شود و بالعکس محیط ناآرام آن موجب تخلیه انرژی والدین خواهد شد که این امر باعث از دست دادن نیروی کافی پدر و مادر برای آموزش مهارت‌ها و توانایی‌های لازم به فرزندش به دلیل داشتن تنش با همسر خود می‌شود.


 دکتر رستمی در ادامه یادآور شد: مشاجره والدین در دوران دبستان و نوجوانی فرزندانشان به فرار آنان از خانه و روی آوردن به دوستان، بستگان و حتی گروه های ناهنجار جامعه منجر می شود و از سوی دیگر عدم نظارت والدین بروی سلامت روانی و حتی جسمی فرزندشان اثرات نامطلوبی می گذارد و با توجه به اینکه کودکان خانواده را به عنوان مرکز اصلی امنیت خود می دانند بنابراین در جریان مشاجره والدین نمی دانند که به چه کسی پناه برند و این مسئله موجب ایجاد تعارض شناختی در آنان و اثرات نامطلوبی بر آینده شان می شود.


 وی با بیان اینکه مشاجرات پدر و مادر منجر به بروز بیماری هایی همچون اضطراب، افسردگی، افت تحصیلی و مهم تر از همه ترک تحصیل و اختلالات رفتاری می‌شود، گفت: اگر کودک در معرض تربیت صحیح والدین قرار نگیرد و مدام شاهد دعواهای آنان باشد منجر به بروز ناهنجاری‌های رفتاری و افت کارایی در محیط های مختلف در بزرگسالی می شود.


این روانپزشک با اشاره به اینکه مشاجره والدین سبب بروز رفتارهای ناهنجار که مورد پسند جامعه نیست می شود، گفت: آثار ناشی از مشاجرات والدین که موجب بروز رفتارهای نابهنجار در کودکان می‌شود باعث طرد شدن آنان از جامعه خواهد شد که البته آثار و تبعات نامطلوب‌تری را برای فرد، خانواده و هم برای جامعه به دنبال دارد که چه بسا جبران کردن تمام این بی توجهی‌ها هزینه گزافی را به دنبال دارد.


 دکتر رستمی در پایان یادآور شد: کودکان در هر سنی از دوران جنینی تا بزرگسالی تحت تاثیر رفتارهای والدین با یکدیگر هستند و هرگونه مشاجره مدام بین والدین چه بسا به اختلالات رفتاری در فرزندانشان منجر می‌شود که در صورت لزوم پدر و مادر باید برای حل مشکل خود و داشتن یک محیط آرام برای خود و هم فرزندشان به مشاوره مراجعه کنند تا کودکشان از آینده مطلوبی برخوردار باشند.منبع:ایسنا