شیلا با افسوس و ماتم در مورد شوهرش فیل میگوید : این آن مردی نیست که من باهاش ازدواج کردم. زمانی که ازدواج کردیم ، بیشتر وقتش را به من اختصاص میداد، عاشق تفریح و خوشگذرانی بود، خوش برخورد و آسان گیر بود و کلی فکر داشت که در مورد آنها حرف بزند.اما حالا او ساکت است، پرمشغلست و در مورد هر چیز بیش از حد جدی برخورد میکند. من با مردی ازدواج کردم که میگفت از بودن با من سیر نمیشه اما حالا شوهری دارم که حتی مطمئن نیستم...
تام میگوید : مارشی بعد از ازدواجمان عوض شد.سابقا خیلی در کارش با انگیزه بود، روابط خوبی با دوستانش داشت و خیلی ورزش میکرد. اما حالا بیشتر توجهش برای بچه هاست، به نظر انگیزه ای برای کارش ندارد و وقت خیلی کمتری را با دوستانش میگذراند. از من هم انتظار دارد که به همین روش رفتار کنم. اما مطمئن نیستم که چطور این کار رو انجام بدم. از خیلی جهات، این آن زنی نیست که من با او ازدواج کردم...


زمانی که افراد ازدواج میکنند اغلب این فکر را دارند که همسرشان در گذر سالها همانند قبل باقی میماند. مردم در هنگام ازدواج به طور معمول عاشق نامزدشان هستند و گاهی از نگاه کردن به آینده و در نظر گرفتن تغییرات و مشکلاتی که ممکن است بعد ها با آن روبرو شوند غافل میشوند. آن ها متوجه نیستند که ازدواج آنها یک رابطه پویا بین دو انسان است و نه یک دستگاه که همیشه به طرز مشابهی عمل میکند. زمانی که اوضاع تغییر میکند، همسرتان هم عوض میشود و طبیعتا ازدواجتان هم عوض میشود و طرفین اگر خشمگین نشوند، متعجب خواهند شد. چه باید کرد؟
اول از همه، به فرض ها و یا دیدگاه خود نسبت به ازدواج توجه کنید. اگر فکر میکردید که ازدواج یک عشق بازی مادام العمر است، ممکن است نیاز داشته باشید تا در دیدگاه خود تجدید نظر کنید.همانطور که زمان میگذرد و اوضاع تغییر میکند آدم ها نیز عوض میشوند. شما هنوز هم با همان فردی که با او ازدواج کرده اید زندگی میکنید با این تفاوت که او به موقعیت های جدید و نیازهای متفاوتی در زندگی پاسخ میدهد.
معیارهای خود را چک کنید. آیا هر دوی شما یک چیز در زندگی میخواهید؟ آیا در مورد اینکه چه چیز مهمتر است توافق دارید؟ اگر این طور است پس کنار آمدن با تغییرات آسان تر خواهد شد، زیرا اساسا ذهنیت هر دوی شما شبیه یکدیگر است. اما اگر این طور نیست، همیشه در مورد روابط خود تردید خواهید داشت ، در مورد پایداری آن متحیر خواهید بود و در مقابل تغییرات ستیز خواهید داشت.
آیا تا به حال هدف های ازدواج را روی کاغذ آورده اید؟ درست همانند هر مشارکت وهمکاری ای، در مورد اینکه هر دوی شما به کجا میخواهید برسید و نحوه رسیدن به آن فکر کنید. اگر اهداف خود را بنویسید، ابهام کمتری خواهند داشت و بیشتر به آن ها پایبند خواهید بود.
توجه داشته باشیداز آنجایی که ازدواج یک رابطه است، تمام کشمکش هاو بحث ها بر سر ادامه دادن این "مربوط بودن به یکدیگر" بر خلاف وجود مشکلات و تغییرات است. فهمیدن این موضوع به تلاش های شما جهت داده و سبب میشود تا در طوفان های زندگی همچنان استوار بمانید.
مهارت برقراری ارتباط هر یک از شما چقدر خوب است؟ بیان احساسات و خواسته هایتان به طور واضح و به دفعات به خصوص در زمان هایی که تحت فشار هستید و یا تغییرات در حال شکل گیری است به پایداری رابطه کمک میکند. اگر مهارت های ارتباطی شما چنگی به دل نمیزند در کارگروه ها تمرین کنید، بخوانید و تمرین کنید، تمرین کنید و باز هم تمرین کنید.
فراموش نکنید که شما هم عوض میشوید. درست همان طور که همسر شما متفاوت از آن چیزی که با او ازدواج کردید به نظر میرسد ، شما هم متفاوت شده اید! اگر از این موضوع آگاه هستید که هر کدام از شما در حال تغییراست، شانس بهتری برای رشد کردن و تغییر کردن در کنار یکدیگر خواهید داشت.
مترجم: علی غیور