ارتباط پنهانی با جنس مخالف به ویژه زمانی که خارج از چارچوب عقل، قانون، عرف و شرع باشد از جمله ویروس های روانی و ارتباطی است که سلامت عاطفی و روانی فرزندان را به ویژه در سنین نوجوانی و جوانی تهدید می کند.
 این ویروس نیز مانند ویروس آنفلوآنزا و ... ممکن است سراغ هر فردی برود اما این که قبلا در مقابل این ویروس واکسینه شده است یا خیر از مباحث مهم محسوب می شود. حال قبل از این که به دنبال راه حل بگردید خیلی صادقانه به این سوالات پاسخ دهید:

1 - آیا شما و پدرش رابطه عاطفی مناسبی با او داشته و دارید؟2 - آیا به نیازهای روانی و عاطفی اش مثل محبت و ... پاسخ می دهید؟3 - آیا درباره رفتارهای او خیلی سخت گیری نمی کنید یا به اصطلاح گیر نمی دهید؟ و آیا خیلی نصیحت نمی کنید، تذکر نمی دهید و ...4 - آیا رابطه عاطفی شما با همسرتان یک رابطه مبتنی بر عشق و صمیمیت است؟ و آیا فضای خانه فضای جذاب و با نشاطی است که دخترتان را جذب کند؟

پس لطف کنید:- نصیحت، تذکر، تأکید، تهدید و ... را کم کنید چون در غیر این صورت اعتماد به نفس او را کاهش و احساس حقارتش را افزایش خواهید داد و کسانی که احساس حقارت بیشتری داشته باشند، بیشتر سراغ این رابطه ها می روند.- رابطه عاطفی خودتان را با او افزایش دهید؛ یعنی کاری نداشته باشید او چه کار کرده یا نکرده است. فقط و فقط و بدون هیچ شرطی به او محبت کنید، با هم بیرون بروید، ویژگی های مثبتش را برجسته کنید.- درباره مسائل درسی و تحصیلی فقط یک پیشنهاد بدهید و عقب نشینی کنید (اصرار نکنید)- چگونگی رابطه پدرش یا احیانا برادر بزرگ ترش با او نیز بسیار مهم است. آن ها باید در هفته حداقل یک بار با او بیرون بروند بدون این که سخت گیری کنند، تذکر بدهند، گیر بدهند و...- لازمه حل مشکل سعه صدر است ، عجله نکنید و در خودتان تغییر ایجاد کنید.- این موضوع را به هیچ عنوان با اقوام، دوستان و... مطرح نکنید.- مطمئن باشید اگر او را از عواطف سیراب کنید و نیازهایش را برآورده کنید روانش در مقابل ویروس های بیرون واکسینه خواهد شد.- بعد از ایجاد این روابط عاطفی خیلی دوستانه و در یک فضای عاطفی اما جدی درباره این رابطه با او صحبت و آسیب های آن را بررسی کنید، مطمئن باشید بهتر شما را خواهد پذیرفت. سعی کنید این فضا خالی از توهین، تذکر، سخنرانی، پرخاشگری و ... باشد.- اگر رابطه وی کمرنگ یا قطع شد حتما نیازمند یک جایگزین مناسب خواهد بود و چه جایگزینی بهتر از شما، پدر یا برادرش.


منبع: سلامت نیوز