دانشجوي رشته روانشناسي كودكان استثنايي هستم؛ چه توصيه هايي براي موفقيت من در اين رشته داريد؟

خوشحاليم شما مخاطب ما هستيد؛ اميدواريم راهنماي خوبي در رابطه با اين موضوع براي شما باشيم.
نكته اي كه به آن اشاره نموديد كاملا زيبا و پسنديده است و اگر همه افراد جامعه و دانشجويان عزيز درس را براي موفقيت مي خواندند نه براي مدرك، شايد امروز شاهد اين وضعيت نبوديم و مدرك گرايي در ذهن و روح يك جوان رسوخ نكرده بود.
از نظر اسلام، علم و دانشي مفيد است كه موجب رشد و كمال انساني شود و هدف از آن، خودسازي و خدمت به جامعه باشد. اگر هدف از ياد گرفتن آن، رسيدن به مال، رياست دنيا و فخرفروشي باشد و باعث تكبر و غرور انسان گردد و خود را تافته‏اي جدا بافته بداند، نه تنها فضيلت شمرده نمي‏شود، بلكه مذموم و به تعبير اهل معرفت، حجاب رسيدن به كمال انساني و دام شيطان است. در تاريخ بشري، كم نيستند دانشمنداني كه علم آن‏ها باعث هلاكت دين و دنياي خود و پيروانشان شده است. در نگاه كلي قرآن، هر علمي كه انسان را به دنياپرستي سوق دهد و به چنگال ماديات بسپرد و فهم و شعور او را به طرف خواب و عيش و نوش بكشاند و هدف نهايي او را تنها وصول به ماديات قرار دهد، چيزي جز ضلالت و گمراهي نيست. اگر كسي براي رضاي خدا و خدمت به جامعه درس بخواند، خداوند خواسته‏هاي دنيوي و رضايت و احترام مردم را هم خواهد داد. چيزي كه شما بايد روي آن دقيق باشيد انگيزه و نيتتان است كه بايد آن را خدايي كنيد. مثلاً با خودتان عهد ببنديد كه اين رشته را مي آموزم تا بتوانم در آينده به جامعه اسلامي و مردم (كه بندگان خدا هستند) خدمت كنم. در واقع انسان با نيت خدايي همه امور را مي تواند به عبادت تبديل كند، حتي راه رفتن و آب خوردن را. پس دائماً بكوشيد نيتتان سالم باشد. ضمن اين كه پايبندي به دستورات ديني (انجام واجبات و ترك كارهاي حرام) قطعاً رضايت الهي را به دنبال خواهد داشت.
پرسشگر گرامي با توجه به استثنايي بودن رشته شما نسبت به رشته و گرايش هاي ديگر روانشناسي و داشتن مخاطب خاص در اين مورد لازم است به چند نكته مهم توجه نماييد :
1- با توجه به اينكه بطور متوسط 3 درصد افراد هر جامعه مبتلا به نوعي عقب ماندگي ذهني مي باشند، شناسايي اين قبيل كودكان از اهميت ويژه اي برخوردار است . لذا هدف اين رشته تربیت افرادي است كه بتوانند آموزش و پرورش كودكان استثنايي را عهده دار گردند.
2- شما و ديگر دانشجويان اين رشته بايد به مبارزه با بسياري از باورهاي نادرست در مورد اين گروه از افراد جامعه برويد. اولين اقدام براي مبارزه با باورهاي غلط انجام دادن كارهاي فرهنگي و بالا بردن سطح آگاهي مردم است. ننگ دانستن بيماري رواني و نارسايي ذهني و ... بد ترين تصوري است كه بايد با آن مقابله كرد.
3- هميشه اين احساس را داشته باشيد كه هيچ گاه از توفيق و عنايت خدمت به كودكان استثنايي خسته نشوید و اين مساله را يك موهبت الهي تلقي كنيد.
4- مطمئنا اكنون در ميان معلولان ما نخبگاني وجود دارند كه حتي فراتر از انسان‌هاي معمولي به ديگران خدمات ارايه مي‌دهند. لذا نبايد با ديد سطحي و پايين تر از افراد عادي به اين عزيزان نگاه شود.
5- سعي نماييد در اين راه با تلاش و علاقه در جهت آموزش آنها اقدام نماييد و روشهاي ديگري را ابداع نماييد.
6- دانشجوي رشته كودكان استثنايي لازم است به اين نكته مهم توجه نمايد كه اين رشته را نبايد براي كسب درآمد و شغل انتخاب نمايد زيرا به گفته امام خميني(ره) خدمت به معلولين خدمت به نبي اكرم(ص) است.لذا حال كه در اين رشته قدم نهاده ايد با خداوند معامله كنيد.
دانشجوي گرامي همانطور كه مي دانيد در فرهنگ اسلامي، فراوان بر احترام به روشندلان، ناشنوايان و معلولين حركتي و ذهني تأكيد شده است. قرآن و نهج البلاغه دو متن اصلي در اين فرهنگ، در موارد مختلف بر اهتمام در امور معلولين تأكيد كرده اند. علاوه بر متون اصلي دين، سيره عملي بزرگان و رهبران اسلام هم گوياي اهتمام بر توجه به معلولين است. برعكس در مكاتب مادي گرا و سودطلب، معلولين را مخل توسعه و پيشرفت مي دانند و معتقدند اين قشر هزينه هاي فراوان روي دست ديگران مي گذارند و بيشتر مصرف كننده هستند تا مولد؛ اما در اسلام به دليل این که شأن و كرامت خاصي براي انسان قائل است، اين طبقه را هم انسان هايي شريف و داراي حقوق ويژه مي شمارد. حضرت علي(ع) در عهدنامه مالك اشتر به مالك به عنوان والي مصر توصيه مي كند كه بخشي از بيت المال را براي حلّ مشكلات اينان اختصاص ده، همچنین مي فرمايند: خداوند حقي براي اين طبقه معين كرده و مديريت جامعه بايد پاسدار اين حق باشد. مبادا سرمستي حكومت تو را از رسيدگي به آنان باز دارد.

توجه :
تمرکز ما در اینجا به دلیل اهمیت و حساسیت بیشتر، بر روی کودکان عقب مانده ذهنی و دارای نقایص جسمانی بود؛ چون همانطور که می دانید روانشناسی کودکان استثنایی شاخه‌ای از دانش روانشناسی است که به بررسی و تبیین کلیه مسایل مربوط به کودکان استثنایی از گستره کودکان تیزهوش تا کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان نابینا و کم بینا، کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان دارای ناتوانی‌های تکلمی، و کودکان دارای ناتوانی‌های حرکتی و ذهنی، و تمامی امور و تعاریف مربوط به پیشگیری و شناخت و آموزش این کودکان می‌پردازد.


نویسنده : حامد محقق زاده

منبع: