در آمريكا در انبار كالايي، كارگر بي سوادي كار مي كرد. او موظف بود تعداد كالاي داخل هر گوني را شمارش كرده و درصورت صحيح بودن مقدار آن، روي گوني بنويسد-- All  Correct-- و چون اين كاگر بي سواد بود و طرز نوشتن اين كلمه را بلد نبود با استفاده از صداي اول كلمه ها، علامتي روي گوني ها مي گذاشت به اين صورت كه به جاي-- All  -- از -- O -- و به جاي -- Correct --  از -- K -- استفاده مي كرد و به جاي كلمه ي-- All Correct-- روي گوني ها مي نوشت -- O.K -- استفاده از كلمه ي -- O.K -- به تدريج همه گير شده و امروزه مردم سراسر دنيا، اين اصطلاح را به خوبي مي شناسند و به كار مي برند.
كلمه ها عقايد شكل گرفته و افكار بيان شده هستند به عبارت ساده آن چه مي گويي فكري است كه بيان مي شود. كلمه ها و انديشه ها داراي امواجي نيرومند هستند كه به زندگي و امورمان شكل مي دهند.
اگر يك كارگر بي سواد بتواند يك اصطلاحي را در دنيا شايع كند؛ پس من و تو، ما و شما به طور حتم مي توانيم استفاده از كلمه ها و اصطلاح هاي مثبت را در سطح كل ايران گسترش داده و انرژي مثبت  را بين همه پخش كنيم. فكر مي كنيد چرا حضرت محمد مي فرمايند: --فرزندان خود را به نام هاي نيك خطاب كنيد.--
امروزه ثابت شده كه كلمات منفي نيروي منفي به سمت شخص مي فرستند و او را به سمت منفي و بيماري سوق مي دهند به طور مثال وقتي به ما مي گويند خسته نباشي دراصل خستگي را به يادمان مي آورند و ناخودآگاه احساس خستگي مي كنيم (روي خودتان امتحان كنيد) اما اگر به جاي آن از يك عبارت مثبت استفاده شود نيروي مثبت و سازنده به افراد هديه مي دهيم.
مثال:
به جاي پدرم درآمد؛ بگوييم: خيلي راحت نبود
به جاي خسته نباشيد؛ بگوييم: خدا قوت
 به جاي دستت درد نكنه؛ بگوييم: ممنون از محبتت- سلامت باشي
 به جاي ببخشيد مزاحمتون شدم؛ بگوييم: از اين كه وقت خود را در اختيار من گذاشتيد متشكرم
 
به جاي لعنت بر پدر كسي كه اينجا آشغال بريزد؛ بگوييم: رحمت بر پدر كسي كه اينجا آشغال نمي ريزد
به جاي گرفتارم؛ بگوييم: ‌در فرصت مناسب با شما خواهم بود
به جاي دروغ نگو؛ بگوييم: راست مي گي؟ راستي؟
به جاي خدا بد نده؛ بگوييم: خدا سلامتي بده
به جاي قابل نداره؛ بگوييم: هديه براي شما
به جاي شكست خورده؛ بگوييم: با تجربه
به جاي مگه مشكل داري؛ بگوييم: مگه مسئله اي داري؟
به جاي فقير هستم؛‌بگوييم: ثروت كمي دارم
 به جاي بد نيستم؛ بگوييم:‌ خوب هستم
 به جاي بدرد من نمي خورد؛ بگوييم: مناسب من نيست
به جاي مشكل دارم؛ بگوييم: مسئله دارم
 به جاي جانم به لبم رسيد؛ بگوييم: خيلي راحت نبود
به جاي فراموش نكني؛ بگوييم: يادت باشه
 به جاي داد نزن؛‌بگوييم: آرام باش
 به جاي من مريض و غمگين نيستم؛‌بگوييم:‌من سالم و با نشاط هستم
به جاي غم آخرت باشد؛ بگوييم: شما را در شادي ها ببينم
 شما هم مي‌تونيد به اين ليست مواردي رو اضافه كنيد و براي ديگران بفرستيد....
وقتي بعد از مدتي همديگر را مي‌بينيم، به جاي توجه كردن به نقاط ضعف همديگر و نام بردن از آنها مثل:
 --چه قدر چاق شدي--، --چه قدر لاغر شدي--، --چه قدر خسته به نظر مي‌آيي--، --چرا موهات را اين قدر كوتاه كردي؟--، --چرا ريشت را بلند كردي؟--، --چرا توهمي؟--، --چرا رنگت پريده؟--، --چرا تلفن نكردي، چرا حال مرا نپرسيدي؟-- و ...
بهتر است بگوييم: --سلام به روي ماهت، چه قدر خوشحال شدم تو را ديدم--، البته اگر مصّر باشيم كه حتماً دربارة همديگر اظهار نظر كنيم، وگرنه مي‌شود كه دربارة موضوعات مشترك صحبت كنيم J

منبع: اينترنت