هیچ چیز بدتر از منفیگرایی در محل کار، روحیه کارکنان را تحت تاثیر قرار نمی دهد. انرژی شرکت را تحلیل برده و توجه را از کار و عملکرد کارمندان منحرف میکند. این منفی گرایی در رفتار، دیدگاهها و صحبتهای اعضای سازمان یا پاسخها و واکنشها به تصمیم و اتفاقات محل کار دیده میشود. 

درمورد منفی گرایی درمحل کار بیشتر بدانید:

شما بعنوان یک مدیر و کارفرما با کارکنان زیادی در شرکت در تماس هستید. این باعث میشود بیشتر ازهر کس دیگر بتوانید منفی گراییهای داخل شرکت را مشاهده کنید. همچنین میتوانید اولین چراغهای چشمک زن هشدار برای شروع این منفی گراییها را تشخیص دهید و با آن برخورد کنید. شکایتهای کارمندان همه به شما میرسد، مصاحبه های کارمندانی که از کار برکنار میشوند پیش شماست و خودتان بیشتر از هر فرد دیگر در شرکت از اعتبار شرکت در شهر آگاهید.
بحثهای بین کارمندان را میشنوید، قیمتها را تعیین میکنید، پروسه فیدبک تمام و کمال دست شماست و هر کس را در منصب مناسب خودش مینشانید. این اطلاعات میتواند به شما برای تشخیص علائم منفی گرایی، قبل از اینکه تاثیر بدی روی روحیه کارکنان بگذارد و جو شرکت را خراب کند، کمک میکند.

▪ تشخیص منفی گرایی در محل کار :
طبق نظرات گری اس. تاپچیک، نویسنده کتاب “برخورد با منفی گرایی در محل کار“، منفی گرایی یک مشکل فزاینده در محل کار محسوب میشود.. او اعتقاد دارد که منفی گرایی معمولاً درنتیجه فقدان اعتماد به نفس، کنترل، یا اجتماع به وجود میآید. اینکه بدانید کارمندان نسبت به چه چیز تصور منفی دارند اولین قدم برای حل آن مشکل است.
من به تجربه دریافته ام که وقتی منفی گرایی و شکایت در شرکت آغاز میشود، حرف زدن با کارمندان به شما کمک میکند که مشکل اصلی را فهمیده و میزان تاثیر آن بر عملکرد کارمندان را نیز دریابید. باید آندسته از کارمندانی که دچار این منفی گرایی شده اند را مشخص کرده و دلیل اصلی نارضایتی آنها را پرس و جو کنید.
احتمالاً شرکت تصمیمی اتخاذ کرده است که موجبات نارضایتی آنها را فراهم کرده است. شاید شایعاتی درمورد رکود بازار و کم کاری به گوش کارمندان رسیده باشد. شاید کارمندان احساس میکنند کمتر از زحمتی که میکشند، دریافت میکنند. شاید فکر میکنند با یکی از کارمندانشان بدرفتاری شده است یا مستحق ترفیع بوده اند و نادیده گرفته شده اند.
علت منفی گرایی محل کار هر چه که باشد، باید مستقیماً آن را هدف قرار دهید، درغیر اینصورت خیلی زود همه شرکت را فرا میگیرد. بهترین راه برای برخورد و مقابله با این منفی گراییها این است که در مرحله اول از بروز آن جلوگیری کنید.

۷ نکته ای که در زیر برایتان عنوان میکنیم به شما کمک میکند منفی گرایی محل کار را به حداقل برسانید.
۱) موقعیتهایی فراهم کنید که در آن کارمندان درمورد کار خود تصمیم گیری کنند.
یکی از مهمترین دلایل بروز منفی گرایی و نارضایتی این است که مدیران بدون مشورت با کارمند، برای کار او تصمیم گیری میکنند.


۲) موقعیتهایی فراهم کنید که در آن کارمندان نظرات خود را درمورد سیاستهای شرکت و فرایندهای آن ابراز کنند.
تاثیر تغییرات در ساعت کار، حقوقها، سودها، محل شرکت، نیازهای کاری و موقعیتهای کار را بسنجید. این تغییرات به ذهن، قلب و وجود فیزیکی هر فرد نزدیک است. تغییر در این فاکتورها میتواند واکنشهای منفی زیادی را در بر داشته باشد. برای بررسی سوالات و دغدغه های کارمندان وقت بگذارید.


۳) با کارمندان با عدالت و انصاف برخورد کنید.
سیاستهای شرکت را طوری طرح ریزی کنید که عملکرد کار را بالا ببرد و این سیاستها را برای همه پیاده کنید. وقتی فقط چند نفر از هنجارها سرپیچی میکنند، برای همه کارمندان “قانون” نگذارید.. با کارمندانتان مثل افراد بزرگسال رفتار کنید؛ آنوقت طبق انتظارات شما و انتظارات خودشان رفتار خواهند کرد.
۴) همه کارمندان دوست دارند عضوی از گروه به شمار برود.
همه اطلاعات را باید در اختیار همه آنها قرار دهید. موقعیت تصمیم گیری برایشان فراهم کنید و همیشه با انها در ارتباط مستقیم باشید.

۵) موقعیت رشد و پیشرفت را برای همه مهیا کنید.
آموزش، ایجاد موقعیت ترفیع، و امثال آن نشانه تعهد شرکت به کارمندانش است.

۶) رهبری و مدیریت شما باید صحیح باشد و چارچوبی استراتژیک داشته باشد.
این چارچوب شامل رسالت شرکت، رویکرد آن، ارزشها و اهداف آن میباشد. افراد دوست دارند فکر کنند که جزئی از چیزی بزرگتر از خودشان هستند. وقتی جهت و مسیر شرکت را بدانند و خودشان را بخشی از نتیجه به دست آمده قلمداد کنند، مطمئناً عملکرد بهتری پیدا میکنند.


۷) پاداش تعیین کنید تا کارمندان بدانند که به کارشان ارزش گذاشته اید.
تشویق و پاداش از موثرترین ابزارهایی است که شرکت میتواند برای بهبود روحیه کارمندان از آن استفاده کند.
وقت بگذارید و ببینید شرکت شما چطور از این توصیه ها استفاده میکند. این توصیه ها میتواند به شما برای بهبود روحیه کارمندان و از بین بردن نارضایتیها و منفی گراییها کمک کند.برگرفته از سایت charismaco.com