میخوام یکم با آخرین لحظات عمرت آشنات کنم!
میخوام به خودم و خودت ی تلنگر بزنم
وقتی این عکسارو دیدم با خودم گفتم آخرش باید برم اینجا
پـایــــان دنیــــا ایـــنـــجاســــت......

اینجاست آخرین جایی که میخوابی ....... یکم سرده ...!


آقا ببخشین من کجا میبرین آقا مگه باشما نیستم آقا..اینجا کجاس؟؟؟؟؟؟؟؟ 

پولدار[/font]و فقیر،بزرگ وکوچیک،پیروجوون،همه همین جا شسته میشن!!نذار من ببرن...


آخرین جایی که منتظرت میشن.......! اینجاست.......

آخرین لحظاتی که خانوادت و دوستات باهاتن اینجاست !


[/b]

راهی برای برگشت نداری...

[b]و این هم آخرین صحنه ای که از دنیا میبینی !
و بعد از تو ............تازه فهمیدی چقد ادم گندی بودی ...نه به خاطر ماسکی که غسال زده نه! به خاطر اون چیزیه که فقط تو میدونی و جز تو کسی نمیدونه ... 
کاش میشد جبران کرد ...کاش میشد واسه یه بارم که شده بندگی کرد..
توبه توبه توبه
توبه...
حالا از خودت بپرس چرا باید دیگه گناه نکنی؟
امیدوارم دوستان منو ببخشن به خاطر تصاویر