انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و بررسی های اخیر نشان داده است یكی از شروط بقای انسان ، عشق و محبت است. برای درك بهتر این مطلب توجه داشته باشید كه وقتی عشق را از شما دریغ می كنند چه حال و روزی پیدا می كنید.

احتمالا گرفتار احساس رنجش ، تالم و ناامیدی می شوید و رفتاری انفعالی و پرخاشگرانه را به نمایش می گذارید. اینها همگی نشانه اهمیت این نیاز اولیه انسان ها هستند.

مغز، مركز احساسات است و اگر مغز در زمینه عشق از خشنودی و رضایت برخوردار باشد، دیگر جنبه های مدیریت برخود، به طرزی منظم در جایگاه خود قرار می گیرند.

ثابت شده است كه مغز برای بقای خود به ۴ غذای مهم احتیاج دارد:

۱-اكسیژن
۲-غذاهای بیولوژیكی
۳-اطلاعات
۴-عشق


تصور همه این است كه مغز فقط به غذا و اكسیژن نیاز دارد و بیشتر به اطلاعات و عشق توجهی نمی شود ، ولی بدون این مواد ضروری ، فعالیت مغز كاهش می یابد و مرگ آن فرا می رسد.

مثلا وقتی كسی را كه دوست دارید، شما را متقاعد می كند كه نه تنها شما را دوست ندارد، بلكه نسبت به وجود شما و ادامه زندگی تان بی تفاوت است چقدر آشفته می شوید و چه حالی پیدا می كنید پس نتیجه می گیریم مغز انسان به عشق نیاز ضروری دارد.

طبق گفته محققان كه می گویند«هرچه می خواهید بخورید، اما روزی چند دقیقه مورد مهر و عشق واقع شوید.» كودكانی كه مورد محبت و مهر مادری قرار می گیرند، بیشتر از كودكانی كه از این موهبت محرومند، رشد بیشتری می كنند به طوری كه با بررسی چند كودك در مهد كودك ها و چند كودك كنار مادر و در خانه ، متوجه این موضوع شده اند.

با رشد و پرورش عشق و محبت میان همسران هم می توان از فروپاشی روابط زناشویی جلوگیری كرد. محبت در حیوانات و گیاهان هم ضروری است.اگر با گیاهان روزی چند دقیقه صحبت كنیم و برای آنها موسیقی بگذاریم ، شاداب تر رشد می كنند.

منبع :  شبکه خبری ورلد نیوز -برگرفته از سایت عیاران