خيلي ها حين گوش كردن به مطالب يك سمينار يا گوينده ،يا حتي هنگام حرف زدن با تلفن روي كاغذ طرح هاي كوچكي با مداد نقاشي مي كنند. بر خلاف تصور بعضي ها ، اين عمل تمركز شما را حين گوش كردن بالا مي برد.نقاشي فكر هم در واقع چيزي مثل همين نقاشي هاي كوچك روي كاغذ است ، كه باعث مي شود مغز مطالب را به مراتب ساده تر به ياد بياورد، تا اين كه طبق عادت صرفا از آن مطالب يادداشت برداريد.فكر را به سادگي مي شود نقاشي كرد. کافی است کاغذی برداريد و فکر اصلی را که در سر داريد ، با هر عنوان يا محتوايی که در نظر داريد ، نقاشی کنيد .تصور کنيد که مشغول گوش کردن به نطقی درباره هنر گوش کردن هستيد .اين موضوع را می شود با کشيدن يک گوش ارائه داد. از اين گوش شاخه ها ی مختلفی به هر طرف رفته است ، روی هر شاخه نکات مهم فهم گوش کردن را بنويسيد .مثلا يک شاخه را گوش کردن فعال يا حرکات بدنی بناميد. از هر کدام از اين شاخه ها ، شاخه های کوچکتری بيرون می آيد که شما بر حسب سليقه خودتان می توانيد روی آنها بنويسيد .
نکته بسيار مهم در مورد نقاشی فکر اين است که مغز کلمات و تصاوير را با يکديگر ارتباط می دهد و اگر بعدا روی کاغذ آنها را رنگی رسم کنيد ، نتايج بهتری خواهيد گرفت . مغز به طور طبيعی می تواند از همه کلمات ، رنگ ها ، اشکال و تصاويری که در اختيار دارد استفاده کند .در اين شرايط ناچار است با تمام امکانات ، نيرو و ظرفيتی که دارد کار کند .وقتی شما کلمات ، افکار و تصاوير کليدی را به اين صورت مرتبط کنيد ، درک شما از چيزی که می شنويد دقيق تر و قويتر خواهد بود .اگر نقاشی فکرتان کمی نامرتب شود ، چندان مهم نيست ، می توانيد بعدا آن را پاکنويس کنيد.


منبع : كتاب " قدرت هوش اجتماعي " -نويسنده :توني بوزان - ترجمه : دكتر سعيد مينويي -انتشارات جيحون - -چاپ دوم -1384-تيراژ 5000 جلد