شرایط و ویژگیهای فردی در ازدواج (مشاوره ازدواج ) واحد خانواده خوشبخت تبیان زنجان- روان شناسان و متخصصان خانواده، شرایط و ملاکها و ویژگیهایی را برای ازدواج توصیه می کنند. این توصیه ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود: شرایط و ویژگیهای فردی - ملاکهای ازدواج. شرایط و ویژگیهای فردیاولین مسائل مطرح در ازدواج، زمان و سن مناسب و میزان رشد فرد برای ازدواج است. در این رابطه سه شرط اساسی را به اختصار می توان نام برد: 1- بلوغ جسمانی و روانی و اجتماعی 2- داشتن هدف و انگیزه برای ازدواج،  3- داشتن اطلاعات لازم در مورد انتظارات تکالیف و وظایف در زندگی زناشویی. این عوامل به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد:- رشد جسمانی: رشد جسمانی دختر و پسر که شناخت آن چندان هم دشوار نیست در حقیقت آمادگی های فیزیولوژیکی آنان برای ازدواج است، ضمن آنکه انسان به عنوان یک کل مطرح است و همه ابعاد رشد با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند. رشد جسمانی در حد بیشتری در رشد و سازگاری روانی و اجتماعی فرد تأثیر گذار است و در حقیقت نخستین شرط قابلیت زناشویی و پدر یا مادر شدن است که از اهداف مهم ازدواج به حساب می آید.- رشد اخلاقی: اخلاق نیکو از بهترین سرمایه های هر فرد و از مهمترین شرایط لازم برای ازدواج است. رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - می فرمایند: همانا بر انگیخته شدم تا مکارم اخلاق را بین مردم زنده کنم و زمانی که از حضرتش سؤال شد که دختران خود را به ازدواج چه افرادی درآورند؟ درپاسخ فرمودند؛ کسی که اخلاقش نیکو و دیندار باشد. در زندگی زناشویی زن و مرد باید اصول اخلاقی، از قبیل احترام به یکدیگر، ملایمت در سخن گفتن، گذشت، عفو و اغماض را در حدّ امکان رعایت کنند.- رشد عقلی: پس از بلوغ جسمانی و حسن خلق، ریشه فکری یعنی مجموعه فعالیتهای ذهنی فرد که اندیشه ها، دیدگاه ها، نگرشهای کلی و توانایی های حل مسأله را در او تعیین می کند از اهمیت بالایی برخوردار است. به فرمایش حضرت علی - علیه السلام - عاقل کسی است که هر کاری را در جای خود انجام دهد. و به کمک عقل راه ضلالت را از خوشبختی تشخیص دهد. بدیهی است همانگونه که افراد از لحاظ رشد جسمانی متفاوت هستند، از نظر رشد عقلانی نیز تفاوت دارند. نکته مهم از رشد عقلی که در زندگی زناشویی تأثیر دارد، توانایی و قابلیت اندیشیدن و قدرت تمیز صحیح از غلط است.- رشد اجتماعی: زناشویی، زندگی مشترکی است که زن و مرد طی آن در مجموعه ای از مناسبات و تعاملهای اجتماعی قرار می گیرند. بنابر این پسر و دختر باید از رشد اجتماعی لازم برخوردار باشند. بدین معنی که قادر به ایجاد رابطه اجتماعی بوده، به دیگران احترام بگذارند و نقش و وظایف و مسئولیتهای خویش را در برابر قراردادها و مناسبات اجتماعی به نحو مطلوب انجام دهند.- رشد عاطفی: رشد عاطفی عبارت از توانایی در کنترل احساسات منفی و مثبت و بروز نفرت و خشم، عشق و شادی در محدوده مورد قبول جامعه است. زن و مرد باید توانایی داد و ستد عاطفی و تبادل مهر و محبت و عواطف را نسبت به یکدیگر و همه افرادی که به گونه ای بر اثر این ازدواج با آنان مرتبط خواهند شد، داشته باشند. [hr] اندیشه قم/گردآوری :گروه خانواده خوشبخت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/blest_family.html