سلام
دوستان من اخیرا به رفتارم توجه کردم و متوجه شدم که رفتارم کاملا متکی به حرف مردمه یعنی اگه ازم تعریف بشه اعتماد به نفس و رضایتم از خودم بالا میره و  وای به حال زمانی که ازم انتقاد (چه سازنده چه مخرب ) بشه  کاملا اعتماد به نفسم رو از دست میدم و کاملا مثل یک ساختمان فرو میریزم که این یعنی خود باوری ندارم به توانایی هام اعتماد ندارم و حتی اگرم داشته باشم یه اظهار نطر کوچیک به طور کامل باعث تخریبم میشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنین .