مضرات و راهکار مکیدن انگشت در کودک


 به جرات مي توان گفت همه بچه ها اين كار را انجام مي دهند و عادت به مكيدن انگشت در سا لهاي اول زندگي كودك امري طبيعي بوده و در واقع نوعي  آرامش براي آنها محسوب مي شود و وسيله اي براي تسكين هيجانات كودك است.كودك به هنگام گرسنه بودن – دندان در آوردن – خجالت كشيدن- خستگي و خواب آلودگي – و نيز در مواقع تنهايي و بي حوصلگي اقدام به اين كار مي نمايد.معمولآ كودك از ۲ سالگي تا ۴ سالگي اين عمل را ترك مي كند و در ۵ سالگي بسيار كم اين عادت اتفاق مي افتد ولي در برخي از كودكان بعلت احساس نا امني – كمبود مهر و محبت – وجود عوامل استرس زاوساير علل ممكن است چند سالي نيز ادامه داشته باشد عادت به مكيدن شست توسط كودك علاوه بر اينكه از لحاظ بهداشتي كاري نادرست بوده و سبب انتقال عوامل بيماريزا و نهايتآ  بيماري او مي شود تاثير بسيار بدي نيز بر روي رشد دندانهاي كودك دارد.اثرات مضر اين عادت  :با تو جه باينكه استخوانهاي فك كودك باندازه كافي محكم نبوده و هنوز نرم مي باشد تكرار عمل سبب تغيير شكل آن شده و موقع دندان در آوردن كودك باعث مي شود دندانها كج و باريك باشد ضمنآ دندانهاي فوقاني به سمت بيرون و دندانهاي پايين نيز به سمت داخل رشد نموده و مشكلات و آسيب هايي را براي كودك بوجود مي آورد.كه شايد جبران آن پر هزينه و وقت گير و دردسر ساز باشد.توصيه هاي مهم:--براي رفع و ترك عادت از لحاظ روحي كودك را در فشار قرار ندهيد اين عمل شما سبب ايجاد استرس بيشتر و بدتر شدن حل مسئله مي شود.--در هنگام روز سعي كنيد با بازي نمودن با كودك يا تنقلات و ساير روشهايي كه خودتان صلاح ميدانيد او را سرگرم سازيد.--در هنگام خواب  دست هاي كودك را با پارچه تميز يا با جوراب و ... بپوشانيد.--ماليدن مقدار كمي ماده تلخ و تند روي دستها براي ترك عادت ميتواند در كودك موثر باشد.--تشويق و تحسين كودك نيز زمانيكه عادت را انجام نمي دهد بسيار خوب استمنبع: روانشناسی مشاوره ترنم