اینو قبلا گذاشته بودم تو تالارالان نیست که  ؛ دوباره لازمه برای همگان .


عبيد زاكاني در «رساله دلگشا» در فوايد پس گردني چنين مي نويسد:

پس گردني فضيلتش آن است كه حسن خلق مي آورد،
خمار از سر به در مي كند،
بد رامان را رام مي سازد،
ترش رويان را منبسط مي سازد،
ديگران را مي خنداند،
خواب از چشم مي ربايد
و رگ هاي گردن را استوار مي سازد!
تقدیم به همه :