اختلال‌های روان‌شناختی: رفتار همجنس‌گرایانهرفتار همجنس‌گرایانههدف من از قرار دادن مطالبی تحت عنوان "رفتارهای همجنس‌گرایانه" این است که دانش خوانندگان این‌گونه متن‌ها ارتقاء یابد و مطالب درست و باورهای غلط در این مورد را تشخیص دهند تا بتوان به این وسیله، پس از شناسایی مشکلاتی که در حال حاضر پنهان از چشم‌هاست، راه‌حل مناسبی پیدا نمود. وقتی با مراجعی صحبت می‌کردم که یک دختر دبیرستانی بود و درگیر این رفتار شده بود، متوجه شدم که تنش‌های روان‌شناختی او، برقراری روابط مخرب با دوستان، عدم مهارت قاطعیت در روابط بین‌فردی، ناآشنا بودن با بهداشت جنسی و روابط جنسی صحیح، عطش برای رفع نیاز فوری بدون صبوری، و... همه و همه باعث شده است تا بدین گونه وارد گروهی از همجنس‌گرایان هم‌مدرسه‌ای خود شود...     با توجه به نبود متون تخصصی به زبان فارسی در این زمینه برای ما، حتّی ما روان‌شناس‌ها، امیدوارم مطالبی که جمع‌آوری نموده و چه ترجمه و چه از تجربه‌های موردی مراجعین اینجانب، در شرایط حفظ و حراست از نام و هویت آنان، انتقال داده می‌شود، برای ارتقای سطح بهداشت روان این عده از افراد، نحوۀ برخورد اطرافیان او، راه‌های پیشگیری از رفتارهای پرخطر، راهنمای والدین برای آموزش مسائلی از این دست به فرزندان خود و ... با ارائه نظر شما عزیزان مثمر ثمر باشد.     ضمناً در این راه از متخصصینی که به همکاری و اشتراک دانش علاقه دارند دعوت می‌شود تا نظر خود را ارائه فرمایند تا پل ارتباطی با یکدیگر برقرار گردد.------     ------     ------ هرچند که 90 درصد جوانان در اواخر دوران نوجوانی ناهمجنس‌گرا می‌شوند، گروه اقلیتی از آنان به‌کلّی یا عمدتاً همجنس‌گرا می‌شوند. برخلاف عقاید رایج، میزان همجنس‌گرایی در جامعۀ امریکا در 40 سالۀ گذشته افزایش نیافته بلکه افراد در این مورد راحت‌تر حرف می‌زنند.     این مسئله که چرا [در جامعۀ آزاد امریکا] بعضی از افراد جوان همجنس‌گرا می‌شوند و غالب جوانان ناهمجنس‌گرا، هنوز معلوم نیست. بعضی از نظریه‌پردازان بر اهمیت عوامل روانی و اجتماعی تأکید کرده‌اند (مانند اختلال در رابطۀ بین والدین و فرزند) و بعضی دیگر بر عوامل ژنتیکی، هورمونی یا عوامل زیست‌شناختی. احتمالاً ترکیبی از عوامل زیست‌شناختی، روانی و اجتماعی از اوایل زندگی دخالت دارند و کیفیت تبادل بین این عوامل از فردی به فرد دیگر متفاوت است. بنا بر مشاهدات آلن بل و همکارش در مؤسسۀ کینزی مسلم است که     نه همجنس‌گرایان و نه ناهمجنس‌گرایان هیچ‌کدام عمداً چنین نشده‌اند. نمی‌توان همجنس‌گرایان را صرفاً به این دلیل که مثل دیگران نیستند نادیده گرفت. هیچ دلیلی ندارد که فکر کنیم برای افراد همجنس‌گرا تغییر گرایش جنسی ساده‌تر است تا برای افراد ناهمجنس‌گرا. یعنی این کار برای همجنس‌گرایان به همان اندازه دشوار است که از ناهمجنس‌گرایان بخواهیم کاملاً همجنس‌گرا شوند.     به کمک تحقیقات بیشتر می‌توان به منشاء گرایش جنسی پی برد. البته در هر حال همجنس‌گرایان و غیرهمجنس‌گرایان با درک بهتر از خود و دیگران می‌توانند این امکان را داشته باشند که از زندگی پربار و غنی و سالمی بهره ببرند.منبع:رشد و شخصیت کودک / نوشتۀ پاول هنری ماسن... [و دیگران]؛ مترجم مهشید یاسایی.- تهران: نشر مرکز، کتاب ماد، 1380