بر اساس تحقيقات اخير، لبخند زدن باعث مي شود که جوان تر و شادتر بمانيد، داراي روابط خانوادگي سالم‌تري باشيد و بسياري فوايد ديگر.
 
1- بهتر کردن خلق و خو
لبخند زدن مي تواند باعث بهتر شدن خلق و خو شود.
يک تحقيق نشان داد افرادي که براي رفع چروک پوست، بوتاکس تزريق کرده بوند و به علت اين تزريق نمي توانستند اخم کنند، شادتر بودند و کمتر دچار اضطراب مي شدند.
مطالعه ديگري نشان داد فردي که باعث خنديدن ديگران مي شود، شادتر زندگي مي کند. البته اين خنداندن نبايد با تمسخر ديگران و يا حرف هاي هجو و هزل همراه باشد.
ولي اگر در حالت عادي، کمي لبخند بزنيد، احساس بهتري خواهيد داشت و ديگران هم رابطه بهتري با شما برقرار خواهند کرد.
 
2- حفظ جواني پوست
شما مي توانيد به جاي استفاده از کرم هاي ضد چين و چروک پوست، به راحتي با لبخند زدن جواني پوست خود را حفظ کنيد.
لبخند داروي ضد پيري پوست مي باشد.در يک بررسي، محققان يک سري عکس به افراد نشان دادند و از آنها خواستند سن هر شخص را در عکس حدس بزنند. در آخر به اين نتيجه رسيدند که سن افرادي که در عکس شاد و بشاش بودند، کمتر از سن واقعي شان نشان داده مي شد.

3- لبخند زدن و موفق شدن
آيا لبخند زدن موفقيت ما را در کار و خانه تامين مي کند؟ بله.
ممکن است با خود بگوييد که برخي افراد به علت موفقيتشان، داراي روحيه بالايي هستند و شادند؛ اما تعدادي از مطالعات نشان داده که شاد بودن باعث موفقيت مي شود، يعني افراد به علت داشتن رفتار شاد، در کار و زندگي خود موفق مي شوند.
يک مطالعه ديگر نشان داد که کودکاني که بسيار مي خندند، در آينده با کاهش ميزان طلاق روبرو مي شوند.
 
4- فراموش نشدن لبخند
بر اساس تحقيقات منتشر شده، مغز ما، توجه خاصي به چهره هاي خندان دارد.
در يک تحقيق، به شرکت کنندگان يک سري عکس خندان و يک سري عکس با قيافه معمولي نشان دادند. بعدها معلوم شد شرکت کنندگان عکس هاي خندان را بيشتر به ياد داشتند.
بررسي فعاليت مغز اين افراد نشان داد که در مناطق خاصي از مغز آنها، پاسخ هاي قوي نسبت به قيافه هاي شاد وجود داشت.
 
5- لبخند زدن و نزديکي رابطه ها
با لبخند زدن، کدورت بين افراد از بين مي رود و رابطه ها نزديک تر مي شود.
 
6- لبخند زدن و جذاب تر شدن
لبخند زدن باعث مي شود که فردي جالب تر و جذاب تر گرديد.
 
7- سرايت خنده
اگر نزديک فردي که سرماخورده و يا آبله مرغان گرفته است، قرار بگيريد، ممکن است بيمار شويد؛ ولي آيا خنديدن نيز مسري مي باشد؟
هنگامي که فردي در خيابان مي خندد، شما نيز حتي اگر ندانيد براي چه مي خندد، ممکن است بخنديد.
مغز ما، دنبال صورت هاي خندان مي گردد و به آنها پاسخ مي دهد. همچنين مغز ما داراي اثر مشابهي نسبت اخم کردن است و از شخصي که اخم کرده، فاصله مي گيريم.
 
8- لبخند زدن و کار گروهي
تحقيقات در نيوزيلند نشان داد هنگامي که لبخند مي زنيد، نشاندهنده آن است که از وضعيت حاضر رضايت داريد و افراد تمايل بيشتري به کار کردن با شما خواهند داشت.
افرادي که دائما لبخند روي لب هايشان وجود دارد، داراي استرس کمتر، قلب سالم تر، فشار خون کمتر و روح و روان بهتر هستند

9- لبخند زدن و سلامت دندان
فقدان دندان يا خرابي آن بر کيفيت زندگي افراد تاثير مي گذارد؛ مثلا نمي توانند به راحتي لبخند بزنند يا غذا بخورند.
پس بهداشت دهان و دندان خود را رعايت کنيد تا به جاي جمع کردن لبتان، لبخند بزنيد.
 
10- لبخند زدن و سلامتي
افرادي که دائما لبخند روي لب هايشان وجود دارد، داراي استرس کمتر، قلب سالم تر، فشار خون کمتر و روح و روان بهتر هستند.
لبخند زدن ارتقادهنده سلامتي و شادي و بهبود زندگي شخصي مي باشد.
 
اخم کردن هم خوب است
لبخند زدن هميشه خوب است، اما اين بدان معنا نيست که بايد خود را مجبور به لبخند زدن کنيد. در واقع، يک لبخند ساختگي مي تواند وضعيت روحيه شما را بدتر کند.
محققان گروهي از رانندگان اتوبوس را به مدت دو هفته مورد بررسي قرار دادند و معلوم شد روزهايي که رانندگانف خودشان را مجبور به لبخند زدن به مسافرين مي کردند، خلق و خويشان بدتر مي شد. در حالي که، اگر رانندگان خوشحال بودند و لبخند مي زدند، خلق و خويشان بهتر مي شد.