انسان موجودی احساسی است. اما معمولاً معلمان در کنترل احساسات خود تجربیاتی کسب کرده اند. البته دانش آموزان هم چنان به رویارویی با احساساتی که کم و بیش برای آن ها تازگی دارد، ادامه می‌دهند. نکات زیر می تواند برای معلمان در کمک به دانش آموزانی که در کنترل احساسات خود دچار مشکل هستند، مفید باشد.

1- احساس را بپذیرید. سعی نکنید دانش آموزان را وادار کنید که " خیلی زود توجه خود را به شما جلب کنند!" ممکن است گاهی اوقات به قدری افکار آن ها درگیر مسائل بیرون از کلاس باشد که نتوانند چیزی بیاموزد. نسبت به این موضوع دقت کنید و آن ها را مؤاخذه نکنید؛ بلکه سعی کنید به آن ها کمک کنید.

2- با رفتار ملایم خود منشأ احساسات قوی آن ها را پیدا کنید. غالباً اولین توضیحاتی که درباره ی علت آن داده می‌شود، فاصله ی زیادی از علت اصلی دارد. گاهی اوقات خمیازه کشیدن و عدم تمرکز می‌تواند نشانه ای از آشفتگی و فشار درونی آن ها باشد، نه کسالت از آن چه به آن ها درس می‌دهید.

3- از آن ها بخواهید احساسات خود را بیان کنند و دلیل آن را نیز توضیح دهند. بدون این که واکنش قضاوتی از خود نشان دهید، سؤالاتی بپرسید که در فاش کردن احساسات یاریشان کند.

4- در دانش آموزانی که تحت تأثیر عواطف خود قرار گرفته اند، احساس بیزاری ایجاد نکنید. سعی کنید از منزوی شدن دانش آموزی که در حال تجربه ی یک احساس قوی است، جلوگیری کنید. آن ها را یاری دهید که متوجه شوند احساسات یک بخش کاملاً طبیعی از زندگی است و داشتن عواطف مایه ی هیچ گونه ضعف یا سرافکندگی نمی شود.

5- به دانش آموزان کمک کنید خود نیز منشأ احساسات و دلایل اصلی آن را شناسایی کنند. در اغلب مواقع ، وقتی این دلایل برای فرد دیگری بیان شوند، احساس به طرز چشمگیری تسلی می‌یابد.

6- در شرایط " عادی"، صراحتاً راجع به طبیعت انسان در داشتن عواطف و احساسات صحبت کنید. برای دانش آموزان شرح دهید که اولین تجربه ی قوی عاطفی و احساسی می‌تواند از حد فهم آن ها خارج باشد، لیکن تجربه های بعدی به آن ها کمک می‌کند که روش های مفیدی برای کنترل احساسات خود بیابند.

7- انتظار نداشته باشید که به تنهایی بتوانید در مقابل تمام موقعیت های احساسی دانش آموزان رفتار مناسبی داشته باشید. از تجربیات و کمک همکاران خود نیز استفاده کنید.

8- اگر لازم بود از افراد کارشناس در این زمینه ها کمک بگیرید. در مورد مشکلات عاطفی که نیازمند مشورت با کارشناس هستید، دقت بیش تری داشته باشید و سعی کنید که بد نامی یا مشکل دیگری برای دانش آموز ایجاد نشود. در اکثر مواقع دانش آموز یک فرد باهوش و حساس است که موقتاً خود را بیش از حد در بند احساسات گرفتار می‌کند.

9- بکوشید تا احساس ضعف و "متفاوت" بودن از دیگران را در دانش آموز بیش از حد عاطفی کاهش دهید. غالباً این احساسات رنج آورترین قسمت از یک رویداد عاطفی است.

10- نشان دهید که شما نیز به عنوان یک انسان دارای احساسات و عواطف هستید. حتی می توانید در مورد احساسات و راه های کنار آمدن با تغیرات رفتاری خود، با آن ها صحبت کنید و تجربیات مفید شخصی خود را در اختیار آنان قرار دهید.


مشاوره خانواده