سلام
ملاک اصلی واسه اینکه بگیم امروزمون خوب گذشته یا نه چیه ؟؟
کی میتونیم بگیم از روزی که گذشته خدا راضیه ؟؟
اگه میشه جوابتون رو هم شخصی وهم از حرفهای بزرگان و با ارائه سند بدین .
ممنون .