شناخت نتیجه پرسش و پاسخ و تفحص است. برای شناخت یکدیگر آن هم در یک رابطه نزدیک و صمیمی، احتیاج به پرسش های زیادی است. آنچه زوج ها پیش از ازدواج در مورد آن ها سوال می کنند، موضوعاتی بسیار کلی است که آن ها را در مورد شناخت عمیق یکدیگر بی نیاز نمی کند.آنچه زوج ها به عنوان شناخت به آن ها نیازمندند، چگونگی اتصال آرزوها، نقص ها، ترس ها، شکست ها و در کل جنبه هایی از شخصیت است که تعاملی عمیق با موقعیت های معمول زندگی دارد.

برای دستیابی به این شناخت، زوج ها نیازمندند، واکنش های یکدیگر را در موقعیت های متفاوت و مهم، از نظر شناختی، رفتاری و هیجانی بررسی کنند. و به این صورت شناخت در تعامل معنا پیدا می کند و زوجین از شناخت کلی که برای یک رابطه کافی نیست به سمت شناخت موقعیتی حرکت می کنند. شناخت موقعیتی، ملموس تر است و قدرت پیش بینی را در زوج ها افزایش می دهد.

در زیر پرسشنامه ای برای شناخت بهتر زوج ها از یکدیگر طراحی شده است. دختر و پسری که باهم نامزد هستند می توانند جملات ناقص این پرسشنامه را پر کرده در اخیار یکدیگر قرار دهند.


1- من احساس شادی می کنم وقتی ...

2- من احساس بی عدالتی می کنم وقتی ...

3- من احساس می کنم زمانی تو را دوست دارم که تو...

4- من احساس می کنم من را وقتی دوست داری که من...

5- من شک می کنم تو عاشقم هستی وقتی تو...

6- من به تو احساس نزدیکی می کنم وقتی...

7- من به تو احساس دوری می کنم وقتی...

8- من احساس خشم می کنم وقتی...

9- من احتیاج به درک تو دارم وقتی...

10- قبل از اینکه نسبت به تو عصبانی شوم، چیزی به فکرم خطور می کند، آن چیز .... است

11- گاهی فکری در مورد رابطه مان باعث ترس من می شود، آن فکر... است

12- سه چیزی که من از تو می خواهم ... هستند

13- یکی از راه هایی که من بوسیله آن عشقم را نشان می دهم... است

14- یکی از راه هایی که من دوست دارم از طریق آن عشقت را به من نشان دهی... است

15- وقتی عصبانی هستی دوست دارم به روش های زیر با من برخورد کنی...

16- من احساس می کنم پس زده شده ام وقتی تو...

17- سه چیز که من در کودکی عاشق آن بودم...

18- وقتی نوجوان بودم، علاقه من...بود

19- سه هدف اصلی زندگی من...است

20- برای من، خدا...

21- نیازهای فیزیکی من...هستند

22- نیازهای احساسی من...هستند

23- نیازهای اجتماعی من... هستند

24- نیازهای حرفه ای من... هستند

25- نیازهای معنوی من... هستند

26- نیازهای من که در حال حاضر برطرف نمی شوند... هستند

27- من در برطرف کردن بعضی از نیازهایم به تو احتیاج دارم؛ آن نیازها... هستند

28- وقتی از من شکایتی داری دوست دارم آن را به شکل زیر بیان کنی...

29- وقتی از دست من عصبانی هستی، دوست دارم آن را به شکل زیر بیان کنی...

30- وقتی نیازهای تو در رابطه ما برطرف نمی شود دوست دارم آن را به شکل زیر بیان کنی...

31- دوست دارم عشقت را به شکل زیر بیان کنی...

32- وقتی در چیزهایی شکست می خورم احساس می کنم...

33- وقتی با من ارتباط برقرار نمی کنی، احساس می کنم...

34- وقتی نقد می شوم احساس می کنم...

35- دوست دارم اوقات فراغتمان را در مکان های زیر و به شکل های زیر سپری کنیم...

36- فلسفه من برای به دنیا آوردن بچه، موارد زیر است...

37- چیزهایی که احساس می کنم باید به تو بگوییم... هستند

38- به تو بیشتر نیاز دارم وقتی...

39- اتقاقاتی که از گذشته ها من را اذیت می کند... هستند

40- یکی از چیزهایی که من باید برای بهبود رابطه مان منظم تر تمرین کنم... است

41- چیزهایی که دوست دارم برای نزدیک شدن به هم، با هم انجام دهیم... هستند

42- من به همکاری تو در این زمینه ها نیازمندم...

43- من به همراهی تو نیازمندم وقتی...

44- سه چیزی که باعث می شود من به خودم احترام بگذارم... هستند

45- چیزهایی که برای من سرگرمی هستند و من از آن ها لذت می برم... هستند

46- به خدا احساس نزدیکی می کنم وقتی...

47- اولین باری که دیدمت احساس کردم...

48- یکی از گلایه های من از والدینم... است

49- بعضی از مسائلی که دوست دارم وقتی وقت آزاد داری در مورد آن ها بحث کنیم... هستند

50- من به تو احترام می گذارم وقتی...

51- دلایل من برای زمانی هایی که به تنهایی احتیاج دارم موارد زیر است...

52- اگر خانه ما آتش بگیرد، سه چیزی که در ابتدا از آن ها محافظت می کنم ... هستند

53- وقتی، به سادگی احساس آرامش می کنم که...

54- احساس من در مورد وضعیت اقتصادیمان ... است

55- عادت هایی که من باید از آن ها دست بکشم... هستند

56- سه چیزی که باعث می شود من به تو احترام بگذارم... هستند

57- به تو احساس عشق می کنم مخصوصاً زمانی که...

58- آرامش من وابسته به ...است

59- من در مسائل زیر دچار مشکل هستم...

60- بعضی از چیزهایی که دوست دارم در مورد خودم تغییر بدهم... هستند

61- چیزهایی که پیش از این در مورد آن ها صحبت کرده ایم و من دوست دارم اکنون نظرم را راجع به آن ها بگویم... هستند

62- احساس من در مورد بیان احساسات و هیجانات ... است

63- من از تو سپاسگزارم به خاطر...

64- آرزوهایی که برای تو می کنم... هستند

65- قبل از مرگم دوست دارم...

66- دوست دارم استعدادهای زیر را در خودم شکوفا کنم...

67- دوست دارم به خاطر موارد زیر طلب بخشش کنم...

68- از والدینم به خاطرر موارد زیر قدردان و سپاسگذارم...

69- بعضی از اتفاقات خوشایند اخیر... هستند

70- احساس افسردگی می کنم وقتی...


موقعیت های بالا به صورت فردی و تعاملی در نظر گرفته شده است تا زوجین را از دنیای فردی و تعاملی هم آگاه کند. شما نیز می توانید برای افزایش شناخت، سوال های مهم خود را به پرسش نامه بیافزایید.مشاوره  خانواده