در این مطلب 10 راه موثر برای ایجاد انگیزه در خود را برایتان نام برده ایم تا کمک کند از استعدادها و توانایی های درونی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. هیچ کس نمی تواند به فرد دیگری انگیزه بدهد. تنها کاری که دیگران می کنند تشویق ما برای انجام دادن کارهاست. این خود انسان است که بهترین مشوق و انگیزه دهنده برای خودش است. 1 - همیشه در آسایش و آرامش نباشید

از اینکه کمی به خود سختی دهید نهراسید. بزرگ ترین مانع برای رسیدن به استعدادهای درونی همین راحت طلبی است. اتفاق های مهم زمانی رخ می دهند که شما کمی هم تلاش و سختی را تحمل کنید.
 2 - از اشتباه کردن نهراسید
عقل به ما کمک می کند تا اشتباه نکنیم و در نتیجه هزاران اشتباه به وجود می آید.
 3 - فکر خود را به مسایل معمولی محدود نکنید
سعی کنید بزرگ و وسیع فکر کنید. 4 - شاد بودن را در زندگی خود انتخاب کنیدافراد شاد همیشه انگیزه بیشتری برای انجام امور دارند. شادی حق مسلم شماست و آن را با چیز دیگری عوض نکنید. 5 - حداقل یک ساعت در روز را به خودشناسی اختصاص دهیدکتاب های مفید مطالعه یا موسیقی الهام بخش گوش کنید. رانندگی بهترین فرصت برای گوش کردن به کتاب های صوتی در مورد پرورش روح و خودشناسی است. 6 - به خود یاد بدهید که کاری که آغاز کرده اید را باید تمام کنیدبسیاری از ما پیش از پایان یک کار یا انجام یک تصمیم، سراغ کار دیگری می رویم. این خوب نیست. همیشه کارهای خود را تمام کنید.
 7 - در حال زندگی کنیدوقتی در گذشته ها گیر کرده اید یا در آینده ای که نیامده سیر می کنید، نمی توانید از لحظه های کنونی خود استفاده و تصمیمات درست اتخاذ کنید.


 8 - خود را مجبور کنید تا از زندگی لذت ببردلذت بردن بهترین شغل بهشت است. 9 - وقتی درمانده می شوید یا شکست می خورید، هرگز عقب نشینی نکنیدشاید موفقیت در چند قدمی شما ایستاده باشد. 10 - همیشه آرزوهای بزرگ در سر بپرورانیداگر چیزی فراتر از سطح انتظار باشد ما همه تلاش خود را می کنیم تا آن آرزو و خواسته را برآورده کنیم.

ناراحتی بزرگ زندگی در رنجی که می کشیم نیست در چیزهایی است که از دست می دهیم. بنابراین سعی کنید هیچ چیز را از دست ندهید. ما باید همیشه و در هر لحظه آماده باشیم تا بتوانیم کسی که هستیم را قربانی کسی کنیم که می خواهیم باشیم
منبع :banki.ir