باحس بويايي عمرخودراتخمين بزنيد
سلامت نيوز : با افزايش سن حواس انسان‌ها رو به ضعف مي‌گذارد و به همين دليل آن‌ها براي خواندن نياز به عينک و براي شنيدن بهتر نياز به سمعک پيدا مي‌کنند.
اما نتايج يک تحقيق جالب نشان مي‌دهد از دست دادن حس بويايي در سنين پيري يکي از نشانه‌هاي نزديک بودن زمان مرگ شماست.
دانشمندان مرکز پزشکي دانشگاه راش در شيکاگو متوجه شدند هرچه قدر يک فرد در تشخيص عطرها و بوهاي عادي توانايي بيش‌تري داشته باشد به همان اندازه شانس بيش‌تري براي زنده ماندن در سال‌هاي آينده خواهد داشت.
اين تيم روي هزار داوطلب بين 53 تا 100 سال 12 آزمايش مختلف بويايي انجام دادند.
دکتر روبرت ويلسون در اين باره گفت: ما بوهاي مختلفي مانند بوي سيگار، ليمو، فلفل سياه، شکلات و مانند آن‌ها را براي افراد توليد کرديم و توانايي شامه آن‌ها را در تشخيص اين بوها سنجيديم. البته هيچ کدام از شرکت‌کنندگان در اين تحقيق به بيماري‌هاي مغزي يا پارکينسون دچار نبودند.
اين تحقيقات به مدت 4 سال ادامه پيدا کرد و در اين مدت 27.6 درصد از اين افراد جان خود را از دست دادند. در نهايت شگفتي دانشمندان متوجه شدند افرادي که از بين اين 12 بوي مختلف فقط قادر به تشخيص 6 بو بودند با احتمال 36 درصد بيش‌تر از ديگران در معرض خطر مرگ قرار داشتند. اين در حالي است که افرادي که توانستند از بين اين 12 بو 11 مورد را تشخيص دهند کم‌تر از ديگران در اين مدت جان خود را از دست داده بودند.
زماني که دانشمندان فاکتورهاي ديگر مانند سن، ناتواني جسمي، افسردگي و مانند آن‌ها را نيز در نظر گرفتند باز هم همين نتايج پابرجا بودند.
دکتر ويلسون و تيم همراهش با انتشار نتايج تحقيقات خود در نشريه حس‌هاي شيميايي در اين باره اعلام کردند: اين مطالعات نشان مي‌دهد افرادي که در تشخيص بوهاي مختلف در سنين پيري مشکل دارند بيش‌تر از ديگران ممکن است جان خود را از دست بدهند.
مطالعات قبلي هم نشان داده بود ناتواني در تشخيص بوها مي‌تواند يکي از نشانه‌هاي معمول بيماري‌هاي مغزي و تخريب کننده اعصاب باشد. تمام اين شرايط به آرامي در بدن رخ مي‌دهند و در دراز مدت خطر مرگ يک فرد را افزايش مي‌دهند.