بچه های بیش فعال از مادرانی با طبیعت گرم ( البته معمولا ) یا پدرانی گرم مزاج متولد می شوند . این بچه ها انگار زیادی زودتر از زمان توی این دنیا آمدند چون همه با تعجب به حركاتشان نگاه می كنند. فوق العاده بچه های باهوشی هستند ولی متاسفانه به علت عدم هدایت تمركز كافی ندارند. در آپارتمان های كوچك الان این بچه بیشتر به قهقرا می روند . این كودكان برای بارور شدن خلاقیت نیاز به دویدن و تحرك بیش از حد معمول دارند بنابراین روزی دو ساعت بیرون بردن این بچه ها در فضای باز خصوصا روی چمن یا در صورت امكان ماسه بادی پا برهنه خلاقیت این كودكان را بارور می كند و انرژی حیاتی مثبتی به آنها می بخشد . یكی از مشكلات این بچه ها به هم خوردن پلاریتی یا همان سیستم مغناطیسی بدن است ( همان كاری كه انرژی درمانها با بیماران می كنند) و پا برهنه راه رفتن و بودن در طبیعت بسیار این انرژی را دوباره ترمیم می كند. 
در طب سنتی طبیعت خواب سرد است بنابراین بعد از یك بدو بدوی حسابی كودك را وادار كنید كمی بخوابد . البته نه با خشونت چون این بچه در برابر هر نوع خشونتی عكس العمل بدتری نشان میدهند .

ضمنا جهت پیشگیری از بیش فعالی کودکان در دوران بارداری روی نماز مراقبت داشته باشید و در این دوران روی نجاست نمانید.


نوشته : درمان آنلاین در 1390/11/23 نظرا