چطور ميشه پي برد به درون افرادي كه چيزي بروز نمي دهند؟ چه در سر دارند؟

این پرسش يكي از دلايل شكل گيري روانشناسي شخصيت است، چه آنكه تا كنون بسياري از دانشمندان روانشناس براي پاسخ به اين سوال گران تحقيقات گسترده اي كرده و نظريات متفاوتي ارائه نموده اند، كه براي اطلاع برخي از اين نظريات مي توانيد به كتاب روانشناسي شخصيت شولتز و شولتز مراجعه نماييد جديد ترين ويرايش اين كتاب در سال 2008 انجام گرفته و منبعي غني براي مطالعه پيرامون نظريات مختلف در باره شخصيت است. اما برخي از روانشناسان بازاري ملاكهايي براي كشف افكار و نيتهاي شخص مقابل ارائه داده اند كه در اينجا به برخي اشاره مي گردد. براي فهميدن افكار پنهان و نيتهاي دروني افراد بايستي به نكته هايي توجه كرد تا بتوان به كمك اين نكته ها ذهن افراد را خواند و از درون آنها آگاه شد.

يكي از روشهاي موثر ذهن خواني، درك زبان بدني(body language) است. در واقع افراد در حين حرف زدن، به صورت ناخودآگاه قسمتي از بدنشان را تكان مي دهند و اين حركات نشان دهنده تفكرات و احساسات دروني فرد نسبت به موضوع جاري است. براي مثال وقتي از افراد راجع به شماره تلفن شان در ۱۰ سال پيش سوال كنيد، آنها سعي مي كنند از حافظه شان براي به خاطر آوردن آن كمك بگيرند و در اين هنگام حركتهاي خاصي انجام مي دهند و وقتي از آنها راجع به آرزويشان مي پرسيد آنها سعي مي كنند تا تصويري را در ذهنشان بسازند و در اين حين حركاتي غير از حركت قبلي انجام مي دهند. محققان بر اين باورند كه افكاري همچون مثالهاي بالا، هفت واكنش فيزيكي چشم را به دنبال دارند، كه شما با تشخيص آنها مي توانيد تقريبا حدس بزنيد كه فرد به چه چيزي فكر مي كند. قبل از خواندن اين ۷ واكنش، لازم است به ۲ نكته مهم توجه كنيد:1- اين واكنش ها بر اساس افراد راست دست نوشته شده اند و در صورتي كه فرد مورد نظر چپ دست است، بايد آنها را برعكس در نظر بگيريد.2- منظور از راست يا چپ، ديد شما نسبت به فرد انجام دهنده واكنش مي باشد.

واكنش هاي چشمي

۱- بالا – سمت راست : نشانگر جستجو و بازسازي رويدادي تصويري كه در گذشته رخ داده است.
۲- بالا – سمت چپ : در حال ساختن تصوير و يا رويداد جديد.
۳- مستقيم – سمت راست : بخاطر آورن صوتي كه در گذشته شنيده شده است.
۴- مستقيم – سمت چپ :‌ در حال ساختن كلمه و يا صوتي كه در گذشته رخ نداده است.
۵- پايين – سمت راست : صحبت كردن شخص با ضمير داخلي اش
۶- پايين – سمت چپ : به خاطر آوردن و يا تصور يكي از حواس، لامسه، بويايي و يا چشايي
۷- چند حركت و يا بدون حركت: ممكن است شما سوالي را از فرد مورد نظر بپرسيد و فرد هيچكدام از حركات فوق را انجام ندهد و به يك نقطه خيره شود. اين بدين معني است كه فرد دارد سوال و جواب را به صورت تصويري بررسي و شبيه سازي مي كند.
به خاطر داشته باشيد كه اين واكنش ها براي تمامي افراد يكسان نيستند و ممكن است استثناهايي نيز وجود داشته باشد، ولي همين الان مي توانيد آنها را با همسر و يا دوستتان تمرين كنيد.
در پايان به حالتهاي بدني اي اشاره مي نماييم كه مي توانند بيانگر حالات روحي و رواني فرد به شمار آيند اگر چه برخي از آنها بسته به فرهنگ است و از ملتي به ملت ديگر تفاوت مي كند.
خود‌دار:اگر شخصي دستهايش را پشت كمر خود قفل كند اين امر نشان ميدهد كه وي خود را بشدت كنترل كرده است . دراين حالت او سعي دارد خشم يا احساس نا اميدي را از خود دور كند. اين فرد در واقع نشان ميدهد كه از اعتماد به نفس بسيار بالايي برخوردار است و ميتواند در حالات مختلف بر خشم يا نااميدي خود غلبه كند . در اين حالت بهتر است با اين فرد به آرامي ارتباط برقرار كرد.
تدافعي:اگر انگشتان دستها به بازو گره خورده باشد اين حالت نشان دهنده حالت تدافعي در برابر حمله غير منتظره و ناگهاني يا بي ميلي براي تغيير چهره شخص است. اگر انگشتها مشت شده باشند حالت بي ميلي شديدتر است در اين حالت بهتر است با ارامش با شخص مورد بحث برخورد شود تا كم كم از حالت تدافعي خود خارج شده و ارتباطي مقبول را شروع كند.
متفكر:گره كردن دستها به دسته هاي صندلي نشان ميدهد كه شخص سعي دارد احساس خود را مهار كند اما قفل كردن قوزك پاها به يكديگر حالت تدافعي است اين حالت شايد بيشتر در مسافران مضطرب هواپيما به هنگام پرواز و فرود ديده شود .بسياري از افراد اين حالت را به نوعي رسيدن به تصميمي بزرگ ميدانند.
دقيق: وقتي شخص انگشت سبابه خود را روي صورت و بقيه دستش را بصورت گره كرده در پايين صورتش قرار ميدهد يعني كه فرد مورد نظر بسيار دقيق است. اين حالت نشان ميدهد كه شخص با دقت زياد به صحبت هاي شما گوش ميدهد و يك يك كلمات شما را مي سنجد و در عين حال در چهره او حالت انتقادي نيز به چشم ميخورد اما اين انتقاد جنبه دوستانه دارد و شايد بيشتر به منظور برقرار يك ارتباط بين دو نفر است.
دودلي:انگشتهاي گره شده زير چانه و نگاه خيره نشان دهنده حالت ترديد و دو دلي است . او به صحبت هاي شما و صحت گفته هايتان ترديد ميكند . در اين حالت ممكن است آرنج روي ميز قرار گرفته باشد به گفته برخي از روان شناسان نگاه خيره هميشه نشانه دو دلي است چرا كه ثابت قدم و محكم بودن نگاه انسان را نيز مصمم و با اراده مي سازد. شايد چون از نگاه شما ترديد و دودلي آشكار است ديگران براي قدم جلو گذاشتن و دوست شدن با شما تريد دارند
بي گناه: دستهايي كه روي سينه قرار گرفته باشند بهترين نمونه براي حالت بي گناهي و درستكاري است. اين حالت به عقيده بسياري اثر باقيمانده اي از شكل سوگند خوردن است كه در آن دست را روي قلب قرار ميدهند. حالت تواضعي كه در اين عمل وجوددارد ميتواند به شما بگويد كه اين فرد به رغم آنكه خود به بي گناهيش اذعان دارد ولي نميداند چگونه آنرا به اثبات برساند و در عين حال بسيار مايل است تا دوست صميمي براي بيان آنچه در قلبش ميگذرد داشته باشد
مطمئن: دستهايي كه به كمر زده ميشود در مردها نشان دهنده آن است كه فرد به آنچه ميگويد اعتقاد و اعتماد كامل دارد. خانمها هنگامي كه دست خود را به كمر ميزنند نشان ميدهند كه به آنچه ميگويند اطمينان دارند. اما در هر دو مورد اين حالت به ما ميگويد كه فرد به هر حال احساس اطميناني در گفته ها و رفتار خود دارد كه ميتواند به سادگي اين شرايط را به ديگري نيز منتقل كند
مرموز:دستهاي مشت شده در زير چانه نشان ميدهد كه شخص نظرياتش را پنهان ميكند و به شما اجازه مي دهد تا صحبت خود را تمام كنيد. آنگاه زمانيكه حرفهاي شما پايان يافت در كمال آرامش به شما و نظريات شما حمله ميكند. شگرد جالبي است. شخص ابتدا اطمينان شما را جلب ميكند و سپس در نهايت آرامش به شما ميگويد كه شما و نظرياتتان را قبول ندارد
ظاهر ساز: در اين حالت شخص آرام بنظر ميرسد اما اين آرامش پيش از طوفان است اين حالتي است كه بيشتر روسا بخود ميگيرند تا خود ر ا بگونه اي به زير دستان نزديك كنند و در عين حال جاذبه و جذابيت آنها نيز كم نشود. ظاهرسازي معمولا از آن دسته حالتهايي است كه در بيشتر افراد ديده ميشود ولي نوع آنها با يكديگر متفاوت است . اما به هر حال حالت خوبي از يك فرد براي شروع يك ارتباط محسوب نميشود
مالكيت: قرار دادن پاها روي هر چيز (روي صندلي- ميز-سكو و..)نشانه حالت مالكيت است. در يك ميز گرد تنها رئيس اجازه دارد چنين حالتي داشته باشد و از اين طريق آرامش خود را نشان دهد. روان شناسان اين حالت را حالت مالكيت ميدانند كه در نهايت به عقيده فرد مورد نظر به موفقيت وي در كارها منجر خواهد شد
اعتماد به نفس: تكيه زدن به صندلي درحالتي‌كه دستها پشت سر قفل شده نشان دهنده اعتماد به نفس قوي است . اگر شخصي در اين حالت صحبت ميكند به گفته هاي خود اعتماد دارد و اگر به صحبت هاي شما گوش ميدهد به خود زحمت ندهيد ا و خود همه ماجرا را ميداند.

نویسنده:غلامرضا مهرانفر
منبع: