پیوند احساس و منطق
آیا دو پدیده منطق و احساس از هم جدا هستند؟ آیا انسان سراسر منطقی قابل تصور است و آینکه آیا او خصلت انسانی دارد؟ آیا در تصمیات منطق پیروز است یا احساس ؟ احساسی بودن خوب است یا منطقی بودن؟ و.... در بحث بین منطق و احساس این سوالات معمولا به ذهنها خطور میکند .

    دانشمندان در زمینه فیزیولوژی مغز انسان مراکز منطق و احساس را کشف کرده اند ، و کسانی که احساسی تر و یا منطقی ترند ، از غلبه آن قسمت از مغز برمیخیزه ، در دورانهای مختلف زندگی افراد توازن دقیقی بین تصمیم گیری های منطقی و تصمیم گیریهای احساسی وجود نداره ، گاهی احساس غلبه پیدا میکنه و گاهی منطق.


   منطق و احساس به مانند دو بالی اند که زندگی رو معنا دار می کنند ، انسان بدون احساس به مانند ماشین الکترونیک می مونه که بهش برنامه بدی و مطابق اون عمل کنه ، انسان بدون منطق هم درگیر افراط و تفریطهایی میشه که این ممکنه به حدی عاطفه به خرج بده که زندگی براش غیر ممکن بشه و یا به حدی پرخاشگر بشه که از همه کس جدا بشه .

   زندگی بدون عاطفه سخت و در مواردی ناممکن میشه ، و البته رفتارهایی که تابع احساس اند ، از افت و خیز بسیار زیادی برخوردارند ، عشق و نفرت از این جنس اند ، یا از بین می ری یا ازبین می بری ،شاید وقتی که گفته میشه عشق و نفرت دو روی یک سکه اند از اینجا ناشی بشه ،و یا کارهای بزرگ و خارق العاده ای که انجام میشه از احساسات برخاسته میشه،  ولی رفتارهای تابع منطق از این افت وخیزها برخوردار نیستند ، انسان منطقی و بدون احساس،  هیجانات ، شادابی ، نفرت ، غم و اندوه آنچنان مفهومی براش نداره ، در مقام قضاوت هیچ یک را بر دیگری برتری نیست.

     در اینجا بهتره اشاره ای به ویژگیهای جنسیتی داشته باشیم ، بحث تفاوت زن و مرد ،آیا اگه هر دو به یک اندازه از احساس و منطق برخوردار بودند زندگی شیرینی و جذابیت خوشو نشون می داد ، در یک رویکردی دیگر اگر احساسات زنان را مقداری از مردان بیشتر بدانیم ، و منطق مردان از احساسشان بیشتر باشد ، در اینجا زن و مرد تکمیل کننده یکدیگرند ، و در اینجا است که موازنه برقرار میشه ، موازنه منطق و احساس با وجود دو زوج غیر همجنس ، و دراینجا حلاوت زندگی بیشتر میشه و شادابتر، مسئله ای دیگه اینه که اگه بخوایم رفتار زنان و مردان رو مطالعه کنیم این مطالعه باید به طور مجزا صورت بگیره و مطالعه رو با دید زنانه و مردانه بودن در نظر گرفت، البته اینطور نیست که همه زنان احساسی تر از مردان هستند و یا برعکس ، بلکه در حالت کلی این موضوع مصداق پیدا می کنه ، هستند مردانی که احساسی تر از زنان اند و همچنین زنانی که منطقی تر از مردان.

   پیوند منطق و احساس در تک تک افراد مقداری دشوار ، ولی در بین دو زوج بسهولت ، و این است یکی ازمعجزات و  رموز آفرینش.

منبع : وبلاگ آسمان دل