حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامیهمواره در دیدار و نشست‌هایی که دانشجویان با ایشان داشته‌اند، توصیه‌هایی راهگشا را متناسب با شرایط روز خطاب به آن‌ها فرموده‌اند.
  به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) برخی از محورهای توصیه‌های ایشان به این شرح است:  1-نیروی جوانی خود را کشف کنید.

  2- با قرآن و نوشته‌جات شهید مطهری و دیگر فضلا معرفت دین‌تان را بالا ببرید.

  3- شرح صدر سیاسی داشته باشید.

  4- با اقشار مختلف جامعه در ارتباط باشید.

  5- نظرات خود را به دستگاه‌ها ارائه کنید و موضع‌گیری کنید.

  6- از قول بدون عمل بپرهیزید.

  7- مراقب نگاه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی باشید.

  8- به دنبال قله‌های علمی باشید.

  9- نسبت به اوضاع کشور نقد مستمر و منصفانه داشته باشید.

  10- ایده اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید.

  11- با تشکل‌های دانشجویی جهان اسلام ارتباط داشته باشید.

  12- جریان دانشجویی موضع انتقادی خودش را حفظ کند.

  13- به اوضاع کشور نگاه مستفسرانه داشته باشید.

  14- اعلام نظر کارشناسی متفاوت با رهبری، مخالفت با رهبری به حساب نیاید.

  15- محیط دانشگاه‌ باید پاکیزه و معنوی باشد.

  16- کانون‌های تصمیم و اقدام تشکیل دهید.

  17- امید را در خود زنده نگه دارید.

 
 18- در مسائل اجتماعی موضع‌گیری کنید.

  19- مراقب رقابت بر سرپرست و مقام باشید.

  20- در تصمیمات مصلحت‌ها را در نظر بگیرید.

  21- سقف معرفت خود را سایت‌ها و روزنامه‌ها قرار ندهید.

  22- آرمانگرایی را با پرخاشگری اشتباه نگیریم.

  23- از تصمیمات نسنجینده پرهیز کنید.

  24- آرمانگرایی را در دانشگاه‌ها زنده نگه دارید.

  25- در تصمیم‌گیری‌ها مطالعه عالمانه داشته باشید.
منبع :isna