برخي كارشناسان ارتباط‌ هاي دوستانه اينترنتي بويژه دوستي‌هاي دختران و پسران در فضاي چت كه بعضا ممكن است به ازدواج‌هاي اينترنتي نيز ختم شود را حركت با چراغ خاموش و بي‌سروصداي زندگي تعبير كرده و ترجيح مي‌دهند پيش از آن كه در داخل يا خارج از كشور، كسي را انتخاب كنند ، او را در سكوت بشناسند؛ البته شكستن اين سكوت، كار را بر جوان سخت مي‌كند.
  پسر يا دختري را تصور كنيد كه دقيقا بر مبناي خيال از پشت 2‌مانيتور ، رشته‌هاي ارتباط با همديگر را مي‌تنند و با اين كه چنين تنيدني كار لذت‌بخشي براي آن دو است؛ اما متوجه نمي‌شوند اين رشته‌ها آنقدر متراكم و حقيقي نيست كه تاب وزن واقعيت را داشته باشد. در واقع ذهن دختر يا پسر در لحظه چت ، تصوير ذهني را با تصوير عيني اشتباه مي‌گيرد. از سوي ديگر اعتياد به اين تصوير ذهني ، حاصل از وقت‌گذراني در دنياي مجازي ، فرد را از دنياي واقعي و دغدغه‌هايش از جمله كار، تحصيل، تفريح و مسووليت‌هاي ديگر بازمي‌دارد. او مجبور است تا پاسي از شب، چشم‌هايش را به مانيتور بدوزد و صبح فردا را با احساس خستگي، خمودگي و ضعف آغاز كند. در سايت ياهو، هزاران نفر در اتاق‌هاي چت در حال جستجوي فرد مورد نظر براي گفتگو هستند. كاربران حاضر در اين چت‌روم‌ها بيشتر نوجوانان و جوانان هستند كه گاه به دليل برخيمحدوديت‌هاي خانوادگي از يك سو و كنجكاوي براي برقراري ارتباط با جنس مخالف ساعت‌ها در فضاي مجازي براي يافتن فرد مورد نظر خود جستجو مي‌كنند.


  اين روزها استدلال كاربراني كه در فضاي اتاق‌هاي چت به جستجوي دوست مي‌گردند؛ حول محور آشنايي با دنياي تازه، كسب تجربه و ايجاد زمينه‌اي براي شناخت و آشنايي‌هايي بيشتر بين 2 جنس مخالف مي‌چرخد: «مي‌خواهم خودم انتخاب كنم؛ پس لطفا منو از خطر نترسون.»


 بيا فرار كنيم
 بررسي پرونده‌هاي ارجاع شده به اداره آگاهي بويژه در بخش پرونده‌هاي مربوط به فرار دختران از خانه بيانگر اين است كه در بيشتر موارد، دختراني كه به دليل شرايط نامناسب خانوادگي، خانه را ترك كرده‌اند، پاي پسري كه بيرون از محيط خانه در شهر ديگري انتظارشان را مي‌كشيده تا با يكديگر به شهر يا كشور ديگري فرار كرده و آنجا زندگي مشترك خود را تشكيل دهند ، در ميان بوده است. وعده‌هاي رنگارنگ و فريبنده‌اي كه در زندگي بسياري از دختران يا حتي زناني كه به اين اميد ، خانه را ترك مي‌كنند ، در همان چند روز اوليه حضور در خيابان رنگ سراب به خود مي‌گيرند و دختران جوان خيلي زود مي‌فهمند كه تمام آن حرف‌ها و آرزوهاي رنگارنگ و دلنشين كه از زبان مرد روياهايشان مي‌شنيدند ، فريبي بيش نبوده است.


  افزايش نگران‌كننده جرايم اينترنتي

 پيچيده‌تر شدن روابط اجتماعي و افزايش روزافزون وسايل ارتباط جمعي و كاربران اين وسايل از جمله اينترنت موجب خارج شدن روابط افراد خانواده از حالت ساده ي چهره به چهره يا تلفني و تغيير شكل آن در قالب شكل‌گيري روابط پيچيده‌تري به طور غيرمستقيم و از طريق اينترنت و چت طي سال‌هاي اخير شده است و از آنجا كه در اين گونه رابطه‌ها طرفين بدرستي نمي‌توانند هويت يكديگر را شناسايي كنند، همين امر زمينه جرايم و سوءاستفاده‌هاي اينترنتي مي‌شود.

 اين اظهارات بازپرس شعبه اول دادسراي ويژه فرودگاه‌هاي تهران در گفتگو با «جام‌جم» است كه با طرح نمونه‌هايي از چند پرونده متعدد در حوزه جرايم اينترنتي شامل قتل، فرار دختران از خانه و تجاوز به عنف معتقد است: به دليل همين پيچيدگي‌هايي كه در مخفي بودن هويت كاربران اينترنت و بويژه در فضاي چت‌روم‌ها وجود دارد، پرونده‌هاي موجود بيانگر اين واقعيت است كه آمار جرايم و سوءاستفاده‌هاي اينترنتي طي سال‌هاي اخير در حال افزايش است بويژه اين كه زنان و دختران جوان آسيب‌پذيري بيشتري در اين گونه رابطه‌ها دارند كه اين امر نگران‌كننده است.


  فرهنگ‌سازي به جاي برخورد چكشي
 برخوردهاي چكشي مانند اين كه به جوانان و نوجوانان اجازه استفاده از اينترنت را ندهيم، يا سايت‌هاي خاص اينترنتي را پاك كنيم نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه با اين كارها صرفا صورت مساله را پاك مي‌كنيم و در مقابل عواقب و پيامدهاي سويي را از اين طريق متوجه جامعه مي‌كنيم كه ممكن است اثرات جبران‌ناپذير بيشتري را به جوانان تحميل كند.


 ضرورت فرهنگ‌سازي در ميان نوجوانان و جوانان براي استفاده صحيح از اينترنت هم از سوي خانواده‌ها و هم توسط رسانه‌‌هاي جمعي و ساير نهادهاي آموزشي در جامعه وجود دارد.  نمي‌توان استفاده از اينترنت و جستجو در فضاي چت‌روم‌ها را براي دختران و پسران جوان و نوجوان محدود يا ممنوع كرد، اما حداقل مي‌توان به اين گروه از كاربران اينترنتي هشدار داد كه اگر وارد محيط چت مي‌شوند نسبت به عواقب و سوء‌استفاده‌هاي احتمالي دوست‌هاي اينترنتي هوشيار باشند.


 زنگ‌ها براي كه به صدا درمي‌آيند؟


 يك پژوهشگر اجتماعي بيشترين كاربران اينترنت و جستجوگران در فضاي چت را جوانان مي‌داند و معتقد است اين جوانان هم در نحوه استفاده صحيح از فناوري اينترنت و هم در زمينه برقراري ارتباط با جنس مخالف، آشنايي و ازدواج بي‌تجربه هستند، چرا كه آنها تنها با گفتگوهاي كوتاه چند جلسه‌اي بسرعت دلبستگي پيدا كرده، عاشق مي‌شوند و تصور مي‌كنند طرف مقابل هماني است كه سال‌ها به دنبالش مي‌گشته‌اند.

 دكتر سيدهادي معتمدي، معتقد است كه اين وضعيت بويژه در دختران جوان بيشتر شيوع دارد، چرا كه آنها به دليل احساسات خاص زنانه و زودباوري كه نسبت به ابراز عشق جنس مخالف دارند در كوتاه‌ترين زمان احساسات خود را بر منطق غلبه داده و چنان مجذوب طرف مقابل خود در آن سوي چت مي‌شوند كه حتي تصور اين كه اين ارتباط ممكن است ارتباطي از پيش برنامه‌ريزي شده براي بهره‌برداري‌هاي خاص باشد را به خود راه نمي‌دهند .
 وي تصريح مي كند ضروري است نحوه استفاده صحيح از فناوري اينترنت به عنوان واحدهاي درسي در مدارس به نوجوانان و جوانان آموزش داده شود و از سوي ديگر بايد توام با اين قضيه براي نوجوانان و جوانان كاربران اينترنتي آگاه‌سازي انجام شود كه هم دختران و هم پسران از همان ابتداي آغاز چنين روابطي همواره هوشيار بوده و نسبت به كوچك‌ترين نشانه‌هاي احتمال عواقب سوء چنين ارتباطي حساس باشند و با هوشمندي و درايت صحيح در چنين ارتباط‌هايي سنجيده رفتار كنند.


  منبع :جام جم آنلاين - باتغييرتبیان