نكته اول: 
لازمه ايجاد و حفظ روابط زناشويى سالم اين است كه طرفين براى خصوصيات، علاقه‎مندي‎ها و نيازمندي‎هاى يكديگر ارزش قائل شوند. از اين رو سعى كنيد در روابط كلامي، غيركلامي، عاطفى و اقدام‎ها و تصميم‎گيري‎ها به رفتار و افكار و نيازها و خواسته‌‎هاى همسرتان توجه كنيد، حساسيت نشان دهيد و پاسخ مناسب بدهيد و بى‌‎تفاوت نباشيد. بنابراين اگر زن يا شوهرى گفت: «همسر من به فكر من نيست، من براى او ارزشى ندارم، او سرش به كار خودش مشغول است و…» اين امر زنگ خطر محسوب مي‎شد. 


نكته دوم: 

زن و شوهر بايد مشخص كنند كه از يكديگر چه انتظاراتى دارند؟ آنها بايد گاه‎گاهى در يك فضاى محرمانه، محبت‎ آميز و صميمانه به ارزيابى رفتار و روابط يكديگر بپردازند و از يكديگر سؤال كنند: «آيا از من راضى هستي؟» «آيا من توانسته‎ام پاسخگوى انتظارات تو باشم؟» «نسبت به من چه احساسى داري؟» و نظاير آن. 
زن و شوهر نبايد تصور كنند كه اين انتظارات و احساسات به قدرى روشن و گويا هستند كه نيازى به طرح و بيان آنها نيست و همه مى‌‎دانند كه… 


بنابراين شوهر نسبت به زن و زن نسبت به شوهر بايد احساسات و عواطف و انتظارات خود را در ميان گذارند و به طور آشكار ابراز كنند و براى بهبود روابط خود تلاش نمايند. 


نكته سوم: 

خطاهاى يكديگر را در حضور ديگران بازگو نكنيد و گذشت داشته باشيد. گذشت و عفو عنصر اصلى استمرار و استحكام پيوند زناشويى از سوى هريك از زوج‎ها است. لذا از خطاهاى يكديگر بگذريد و خطاهاى همديگر را تحمل كنيد. در سوره مباركه نساء آيه 19 به شوهران توصيه شده است كه: 


«با زنان خود با نيكى و مهربانى معاشرت كنيد و از بى‌‎عدالتى و خشونت بپرهيزيد». نكته چهارم: 

لازمه ايجاد، حفظ و استمرار روابط زناشويى سالم و با نشاط اين است كه فضاى خانواده سالم و آرام‌‎بخش باشد و زن و شوهر از مسخره كردن يكديگر و گفتن سخنان طعنه‎آميز و دوپهلو پرهيز كنند.
 
نكته پنجم: 

در هر فرصتى كه پيش مي‎آيد سعى كنيد با همسر و اعضاى خانواده‎تان ارتباط كلامى و عاطفى برقرار كنيد و به گفتگو‎هاى خانوادگى بپردازيد. شايان ذكر است كه زن‎ها از صحبت كردن با همسرشان بيشتر لذت مي‎برند و از اين روش براى نشان دادن مهر و علاقه خود نسبت به همسرشان استفاده مى‌‎كنند. بنابراين توصيه مي‎شود شوهران فعالانه به صحبت‎هاى همسران خود گوش كنند و واكنش مناسب نشان دهند.

 
نكته ششم: 

داشتن نگرش‎هاى آرمان‎گرايانه و شاعرانه نسبت به ازدواج و روابط زناشويى از يك سو و ازدواج‎هايى كه براساس هوى و هوس، جاذبه‎هاى مالى يا زيبايى صورت مي‎گيرد از سوى ديگر، زوج‎ها را بيشتر با سوء تفاهم‎ها، تضادها و… روبه‌‎رو مي‎سازد و اين گونه پيوندها به زودى به سستى مي‎گرايد. علت اصلى چنين مشكلاتى اين است كه طرفين از يكديگر انتظاراتى غيرواقع‎بينانه دارند و اين امر نيز به برداشت‎هاى نادرست از يكديگر و سرانجام به ارتباطات نامطلوب ختم مي‎شود. 


نكته هفتم: 

وقتى در زندگى زناشويي، اختلاف‎نظر يا سوءتفاهمى بروز مي‎كند، به جاى سرزنش كردن يكديگر و تفسير نادرست مسائل، به شناسايى صحيح مسئله، علت‎يابى و سرانجام برطرف كردن آن بپردازند. اگرچه گاهى پيدا كردن علت، كار ساده‌‎اى نيست و زن و شوهر هر دو موظف‌‎اند كه از به وجود آمدن سوء تفاهمات و سوء ارتباطات پيش‎گيرى كنند و در اولين فرصت ممكن به حل و فصل آنها بپردازند. زيرا سوء تفاهمات به صورت يك فرآيند مخرب عمل مي‎كنند و حالت پيشرونده دارند. گاهى يك سوء تفاهم كوچك مانند يك گلوله برفى به يك بهمن بزرگ تبديل مي‎شود.


منبع: http://mohsenazizi.blogfa.com